Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Resistències
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

Comunicats d'EV-AV
Any 2002

2002/12/23: El Triti, les centrals nuclears i els transvassaments d'aigua
2002/06/22: Dia del Sol: EV-AV demana a l'Ajuntament de Barcelona que faci públiques les dades referents a l'energia solar a Barcelona
2002/06/21: Demanen a l'Ajuntament de Barcelona i a Gas Natural que retirin els rètols que diuen 'soc ecològic' dels busos accionats amb gas natural
2002/01/12: Sentència contra els complotistes d'EV(CEC)

Comunicat de premsa, 23 de desembre del 2002
EL TRITI, LES INSTAL·LACIONS NUCLEARS I ELS TRANSVASAMENTS D’AIGUA

A la tardor de 2002 va sortir a la premsa la noticia que la concentració de Triti a les aigües del riu Ebre havia augmentat respecte als valors que habitualment es mesuren. Hi ha dues explicacions d’aquest fet: a) unes emissions líquides més elevades de Triti a l’aigua (procedents de les 2 unitats nuclears d’Ascó) o b) una minva del cabal del riu, cosa que fa que augmenti la concentració de Triti a les aigües.

La premsa també ha reflectit la petició del lobby nuclear espanyol, d’oferir els terrenys de Vandellòs per hostatjar les instal·lacions del futur ITER (‘International Thermonuclear Experimental Reactor’), que comportarà la manipulació de grans quantitats de Triti, a més a més de la radioactivitat induïda en l’estructura del reactor.

El Triti és l’element radioactiu produït a les centrals nuclears de més dificil control, doncs té la enutjosa propietat, en la seva forma gasosa, de travessar parets metàl·liques calentes. Pràcticament tot el Triti que es produeix al circuit primari de refrigeració d’un reactor nuclear va a parar a la biosfera a través de les emissions líquides que les centrals nuclears estan autoritzades a abocar. Les centrals nuclears estan autoritzades abocar pràcticament tot el Triti que produeixen (2.000 Ci en forma líquida i 2.000 Ci. En forma gasosa).

Per exemple, Ascó II va abocar al riu Ebre, entre l’agost i el desembre de l’any 2000 (el darrer disponible en la web del CSN, i on no hi apareixen els mesos de gener al juliol), uns afluents líquids que contenien 36,87 TBq de Triti (bilions de Becquerelis, 1 Bq és una desintegració per segon), el que equival a 996,6 Ci (Curies, 1 Ci és la radioactivitat equivalent a 1 gr. de Radi). Això vol dir que en només 5 mesos s’ha abocat, només degut al Triti, la radioactivitat equivalent a 996,6 gr. de Radi.

Els Verds – Alternativa Verda presenta avui l’informe titulat ‘El Triti en les centrals nuclears PWR’, on es descriu on i com es produeix el Triti i en quines quantitats, com es realitza la seva difusió cap a l’entorn i com penetra en els organismes vius.

Els Verds – Alternativa Verda vol alertar a tota la societat catalana dels riscos del Triti i en especial dels riscos d’utilitzar aigua que conté Triti (aigua tritiada) , doncs actualment es discuteix de transvasar aigua de l’Ebre i del Roïna, dos rius que hostatgen instal·lacions nuclears a les seves ribes. Al riu Ebre hi ha dues centrals nuclears a Ascó i al riu Roïna, a més de centrals nuclears hi ha instal·lacions d’enriquiment de combustible nuclear, instal·lacions militars de producció de Triti (Centre de Valrhô: Marcoule i Pierralatte). A les instal·lacions de COGEMA-Marcoule hi ha el reactor Celestin que produeix Triti per ‘les necessitats de la Defensa Nacional’ (segons es pot llegir en la web de COGEMA). També a Marcoule va operar durant molts anys (fins a finals de 1997) la fàbrica UP1 de retractament dels combustibles gastats procedents de les centrals nuclears del tipus U-natural-grafit-gas (com Vandellòs I).

Davant d’aquests riscos Els Verds – Alternativa Verda demana: - que la Generalitat encarregui a la CRII-RAD (‘Commission de Recherche Independente et d’Information sur la Radioactivité’, Valence, FR) un informe sobre l’estat de salut radiològic dels rius Ebre i Roïna, - el tancament de totes les centrals nuclears PWR avui en funcionament a Catalunya, doncs no existeix cap garantia tecnològica que asseguri el seu funcionament sense emetre Triti a l’entorn, - que no es realitzi cap transvasament d’aigües de rius amb instal·lacions nuclears en funcionament o que hagin estat en funcionament en els darrers 20 anys, - que es declari el terme municipal de Vandellòs i tota Catalunya com a ‘Zona lliure d’ITER’.

Els Verds – Alternativa Verda fa una crida a la Plataforma per a la Defensa de l’Ebre perquè assumeixi aquestes peticions i es solidaritzi en la lluita per canviar el model elèctric català basat en centrals nuclears, centralitzat i poc eficient i fer-ne néixer un altre basat en l’aprofitament de les fonts d’energia netes i renovables locals i en l’augment de l’eficiència energètica.

El Triti a les centrals nuclears PWR


Comunicat de premsa, 22 de juny del 2002
DIA DEL SOL: ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA DEMANA A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA QUE FACI PÚBLIQUES LES DADES REFERENTS A L’ENERGIA SOLAR A BARCELONA

Enguany fa 23 anys que a Catalunya es va celebrar per primera vegada el Dia del Sol. Va ser el Comitè Català del Dia del Sol qui, aleshores, va convocar la celebració. La celebració va consistir en fer públic un document titulat ‘Bases per a l’elaboració d’un pla energètic alternatiu per Catalunya’ i en fer una demostració pública de funcionament d’un sistema solar per escalfar aigua calenta. L’acte va tenir lloc al Parc de la Ciutadella.

Avui 23 anys després, la ciutat de Barcelona (i alguna altre de Catalunya que ha seguit l’exemple de Barcelona) disposa d’una Ordenança Solar, que obliga a la incorporació de sistemes de captació i utilització d’energia solar activa de baixa temperatura per a la producció d’aigua calenta sanitària als edificis i construccions situats al terme municipal de Barcelona, que s’edifiquin de nou o es rehabilitin íntegrament. La ordenança va entrar en vigor el dia 1 d’agost del 2000 i des d’aleshores és obligatòria.

Per commemorar el Dia del Sol, i celebrar-lo degudament, ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA s’adreça, una altre vegada, a l’Alcalde de Barcelona i li demana que faci públiques les dades sobre:
- la evolució temporal de les superfícies de captació solar que s’han anat instal·lant a la ciutat de Barcelona durant l’any 1999, l’any 2000, l’any 2001 i l’any 2002
- les previsions del nombre d’edificis a construir i de superfície de captació solar a instal·lar en cada edifici, en compliment de l’Ordenança Solar vigent a la ciutat,
- el nombre de subvencions sol·licitades i concedides per a la instal·lació de sistemes solars d’escalfament d’aigua, així com el seu import.

Josep Puig, Regidor de Ciutat Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona (mandat 1995-1999) i ànima de l’Ordenança Solar avui vigent, ha manifestat: “Una bona manera de celebrar el Dia del Sol a la ciutat de Barcelona fora que l’alcalde de la ciutat posés en coneixement de la ciutadania les dades que reflecteixen el progrés de la nostra ciutat cap a disposar d’un sistema energètic descentralitzat, basat en l’aprofitament de les fonts d’energia locals, utilitzant tecnologies netes i al servei de la ciutadania”.


Comunicat de premsa, 21 de juny del 2002
DEMANEN A L’AJUNTAMENT I A GAS NATURAL QUE RETIRIN ELS RÈTOLS QUE DIUEN ‘SOC ECOLÒGIC’ DELS BUSOS ACCIONATS AMB GAS NATURAL

L’ex-regidor de Ciutat Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona (mandat 1995-1999), Josep Puig, i el portaveu d’Els Verds – Alternativa Verda, Santiago Vilanova, han adreçat sengles cartes a l’alcalde de Barcelona i al president de Gas Natural S.D.G. demanant-els-hi que retirin el rètol que diu ‘soc ecològic’ dels autobusos de TMB que funcionen cremant gas natural com carburant.

Els signats de la carta manifesten: ‘el gas natural fòssil de cap manera es pot considerar ‘ecològic’, doncs és un combustible d’origen fòssil que en cremar afegeix quantitats netes de CO2 a l’atmosfera, a diferència del que passaria si el gas natural fos d’origen biològic, com el que es produeix en la digestió anaeròbia de la matèria orgànica’.

Puig i Vilanova afirmen que ‘la publicitat que duen pintada els autobusos de TMB és propaganda enganyosa’ i que ‘això és un mal exemple que tant l’Ajuntament de Barcelona com l’empresa Gas Natural S.D.G. estan donant a la ciutadania’.

Els líders d’Els Verds – Alternativa Verda demanen que la retirada és realitzi en el termini més breu possible.


Comunicat de premsa, 12 de gener del 2002
SENTÈNCIA CONTRA ELS COMPLOTISTES D’EV(CEC)

ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA es congratula que la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona (Secció 15) anul·li tot el que han actuat, des del 21-22 de març de 1998 fins la data de la sentència, les persones que de formes gens democràtiques prengueren el ‘poder’ dins de la organització d’Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya) i han utilitzat aquesta denominació política des d’aleshores. Que avui, siguin nul·les de ple dret totes les seves actuacions i tots els acords que prengueren al llarg d’aquests gairebé 4 anys es, ben segur, motiu de joia per totes les persones que maldem per fer de l’ecologia política una força política respectable i respectada a Catalunya.

ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA saluden als companys i companyes que van haver de patir tota mena de calumnies i d’insults, procedents de les persones que avui han vist les seves actuacions anul·lades per la justícia, calumnies i insults que en molts casos varen ser reproduïts en els mitjans de comunicació i utilitzats per alguns partits polítics. EV-AV demana públicament als mitjans de comunicació i als partits polítics implicats que restitueixin públicament la honorabilitat de les persones que foren calumniades i insultades.

Amb aquesta sentència es tanca un desgraciat episodi de la història de l’ecologia política catalana, per més que les persones afectades vulguin fer veure que la sentència no les afecta. ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA demana a totes les persones que varen prendre part activa en els fets avui jutjats i sentenciats (i per tant en són judicialment responsables), que se’n vagin a casa seva i deixin fer via a l’ecologia política catalana. Si alguna cosa han demostrat aquestes persones, entre el mes de març de 1998 i el de desembre del 2001, és el que mai ha de fer una organització verda que es reclami de l’ecologia política. En un país políticament normalitzat, a persones com aquestes, i després dels fets jutjats i anul·lats, les hi hauria de ser vetada la seva activitat política, doncs ja han fet prou mal. A dins d’Els Verds – Alternativa Verda ja mai més hi tindran cabuda.


 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG