Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

Comunicats d'EV-AV
Any 2000

Comunicat de premsa, el 25 de novembre del 2000
EL ‘MAPA EÒLIC’ AL PARLAMENT!

Després de la presentació al Parlament del Mapa d’Emplaçaments Eòlics per part dels Consellers de Medi Ambient i d’Indústria,Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA vol manifestar:

- que l’esmentat Pla arriba tard i és molt poc agosarat: avui Catalunya va a la cua de les comunitats autònomes de l’estat espanyol pel que fa a l’aprofitament de la força del vent. Navarra, Galizia, Aragó i Andalusia tenen molta més potència instal·lada i només Galizia té previst instal·lar 2.500 MW eòlics per l’any 2010,
- que l’objectiu del Pla d’instal·lar una potència compresa entre 1.000 MW (167 W/càpita, 31kW/km2) i 1.500 MW (250 W/càpita, 47 kW/km2) de Sistemes Convertidors d’Energia Eòlica a Catalunya per l’any 2010, solament representarà entre el 5 i el 9 % de l’electricitat generada a Catalunya l’any 1999. A hores d’ara, a un país de dimensions semblants a Catalunya, Dinamarca, hi ha gairebé 2.000 MW eòlics instal·lats (361 W/càpita, 44 kW/km2),
- que les limitacions que el Pla posa a l’energia eòlica impedeixen ‘de facto’ el seu ple desenvolupament, objectiu al que s’hauria d’apuntar si Catalunya vol disposar algun dia d’un model energètic sostenible basat en les fonts d’energia netes i renovables i en l’ús eficient de l’energia,
- que les limitacions que el Pla posa a l’energia eòlica donen per fet que la tecnologia per a l’aprofitament del vent és incompatible amb determinats valors naturals, quan la tecnologia eòlica és una oportunitat per demostrar la compatibilitat de determinades tecnologies amb espais naturals. La compatibilitat o incompatibilitat d’un aprofitament eòlic amb un espai natural depèn bàsicament de la qualitat del projecte i de la sensibilitat dels seus promotors: el vent, una font d’energia neta i renovable, no ha de posar en perill la capacitat de renovació dels sistemes naturals,
- que les limitacions que el Pla posa a l’energia eòlica impedeixen fer realitzable un dels objectius que el IV Congrés Mundial de Parcs Nacionals i Àrees Protegides (Caracas 1992) va proposar per als espais naturals protegits: ‘proveir beneficis a les economies locals i ser models de desenvolupament sostenible per ser aplicats a qualsevol lloc’.

Els objectius que proposa ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA pel que fa al ple desenvolupament de l’energia eòlica a Catalunya són:

- assolir que el 10 % de l’electricitat generada a Catalunya per l’any 2010 ho sigui a partir de l’aprofitament de la força del vent, i el 20 % el 2020, millorant la Llei que fixa el preu del kWh eòlic venut a la xarxa,
- demostrar que l’aprofitament de la força del vent mitjançant sistemes convertidors d’energia eòlica, agrupats en forma de parcs eòlics o en unitats individuals, és compatible amb qualsevol espai natural, tingui la qualificació que tingui, sempre que la força del vent en l’indret sigui la suficient per a garantir-ne unes hores de funcionament mínimes,
- donar la paraula a les persones que viuen en els indrets on es vol fer un aprofitament eòlic, doncs l’aprofitament de la força del vent, una font d’energia local, neta i renovable, ha de beneficiar en primer lloc als habitants dels llocs on es faci l’aprofitament, i han de ser ells els que abans que tot han de ser degudament informats i han de manifestar l’acceptació o no acceptació de l’aprofitament,
- facilitar i promoure la participació popular en la propietat dels aprofitaments eòlics (be sigui participant en l’accionariat de les empreses promotores, be sigui mitjançant cooperatives eòliques que promoguin projectes petits, mitjans o grans),
- garantir el dret de la ciutadania a ser subministrada amb electricitat ‘verda’ o neta, generada a partir de fonts d’energia netes i renovables i, entre elles, el vent.


 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG