Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

Comunicats d'EV-AV
Any 2001

Comunicat de premsa, 13 de novembre del 2001
CIMERA DEL CLIMA A LA HAIA

Del 13 al 24 de novembre està reunida a la Haia la 6ª Conferència de les Parts Signatàries del Conveni Marc sobre Canvi Climàtic (Conveni adoptat a la Cimera de la Terra, Rio de Janeiro, juny 1992).

El protocol de Kyoto, acordat a la 3ª Conferència de les Parts, posa uns llindars d’emissions. Els països inclosos en l’Annex 1del Protocol de Kyoto (tots els països de la OCDE i de l’antic bloc soviètic) han de reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en un 5% cap a l’any 2008-2010 per referència a les emissions de l’any 1990. Els països de la Unió Europea ha de reduir conjuntament les seves emissions un 8%.

El Panel Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) recomana reduccions d’entre un 60 i un 80% al llarg del segle 21 si es vol evitar la desestabilització del clima de la Terra.

Mentrestant a casa nostra, ni el govern de l’estat, ni la Generalitat de Catalunya, ni les ciutats i poblacions del país, s’han fixat objectius de reducció d’emissions de GEH, ni s’han adoptat plans d’acció per assolir els objectius de reducció.

Els Verds – Alternativa Verda, demana als governs del país (a nivell local i nacional):

 Que adoptin acords polítics, consensuats entre l’administració, els sectors econòmics i la societat civil), que fixin objectius concrets de reducció de les emissions, en la línia de les recomanacions de l’IPCC.

 Que en els processos de les Agendes 21 s’hi incloguin plans d’acció per reduir les emissions de tots els GEH, d’acord amb els objectius de reducció que s’hagin fixat.

 Que no es defensi la inclusió de l’energia nuclear entre les tecnologies a utilitzar per reduir les emissions de GEH.

 Que facilitin tots els processos necessaris per fer possible que les energies netes i renovables (lliures d’emissions de Carboni fòssil i de verins nuclears) puguin cobrir tots els serveis que l’energia posa a la nostra disposició i que permeten disposar d’un nivell de vida digne i solidari amb totes les persones que compartim aquest planeta.


Comunicat de premsa, 16 de març del 2001
ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA DEMANA LA DIMISSIÓ DE L’ALCALDE D’ASCÒ

Davant les irresponsables declaracions de l’actual alcalde d’Ascó acusant als ecologistes de crear alarma social i d’exagerar els fets ocorreguts a la unitat II de la central nuclear d’Ascó, ELS VERDS ALTERNATIVA VERDA volen recordar:

- que si avui la societat catalana té coneixement dels greus fets posats en evidència als mitjans de comunicació al llarg dels darrers dies, ha sigut única i exclusivament gràcies a la callada tasca d’una organització ecologista que ben aviat es va adonar dels fets que estaven passant a la central nuclear d’Ascó el dimarts al matí i varen fer públic el primer avis a la població,
- que no solament la direcció de la central d’Ascó no havia informat de cap fet anormal, sinó que tant el CSN com l’Ajuntament d’Ascó havien mantingut un silenci ben còmplice fins que EV-AV va emetre el seu comunicat ‘alertant de les greus disfuncionalitats’ en la unitat II de la central nuclear d’Ascó (dimarts 13 de març a les 17h. 33min. 52 seg.),
- que primer de tot es va reconèixer que hi havia ‘fisures’ a la tapa del vas del reactor, després s’ha reconegut que per les fisures hi havia hagut ‘petites fuites d’aigua’, posteriorment hem sabut que les fuites d’aigua hi havien sigut des de fa ‘un any i mig o més’ i que en tot cas havien sigut inferiors a 3’78 litres/minut (segons les especificacions tècniques si es produeix una fuita superior el reactor s’atura automàticament),

Davant d’aquests fets, ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA volen manifestar:

- que una fuita de tan sols una mil·lèssima del llindar administrativament permès, al llarg d’un any, representa una fuita de gairebé 2.000 litres d’aigua radioactiva,
- que qualsevol fuita d’aigua del nucli del reactor es vaporitza immediatament des del moment que surt del vas del reactor i entra en contacte amb l’atmosfera del recinte de contenció,
- que si els sistemes de detecció de fuites no han detectat fuites d’aital magnitud deu ser degut a que o bé estaven desactivats i no funcionaven, o bé, si funcionaven, ho feien erròniament.

I per tant, ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA denuncia públicament la possible inoperativitat o funcionament incorrecte dels sistemes de detecció de fuites radioactives dins de l’edifici de contenció. Solament un comissió d’experts independent del lobby nuclear pot fer una anàlisi dels fets credible de cara a la població !

Per tots aquests esdeveniments acusem a l’alcalde d’Ascó, el Sr. Antoni Casanovas, d’encobridor de tots aquests fets i de ser una persona que, en no estar a l’alçada de les greus circumstàncies, hauria de presentar la seva immediata dimissió, cosa que públicament li demanem en aquest comunicat, doncs amb les seves declaracions demostra el seu servilisme envers aquells que no dubten en posar en perill la salut i la vida de les persones en el seu afany de vendre electricitat ‘nuclear’, la més bruta de totes les fonts d’energia que avui tenim disponibles per a la generació d’energia elèctrica.

També volem recordar al Sr. Casanovas que si avui té el càrrec que ostenta, és únicament per la seva dependència envers del lobby nuclear, que per un plat de llenties, ben daurades per cert, té comprada la complicitat dels alcaldes d’Ascó, des que les empreses propietàries de la central nuclear maniobraren per fer fora de l’alcaldia el primer alcalde democràtic i lluitador antinuclear, en Joan Carranza - en pau descansi -, el qual continua esperant, i no solament ell, que se li faci la deguda justícia i es rehabiliti la persona de l’honorable Joan Carranza de la greu injustícia que sobre ell es va tramar amb la complicitat de l’alcalde que el va succeir.


Comunicat de premsa, 15 de març del 2001
ASCO 2: JA N’HI HA PROU D’AMAGAR LA VERITAT!

A mitja tarda del dimarts 13 de març, ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA va emetre un comunicat informant a la opinió públics de les greus ‘disfuncionalitats’ detectades a la unitat 2 de la planta nuclear d’Ascó.
Això va fer que tant la direcció de la central com el CSN es veiessin obligats a manifestar que hi havia esquerdes o ‘fisures’ a un nombre determinat dels forats de la tapa del vas que conté el nucli del reactor (que conté les barres de combustible inundades d’aigua de refrigeració).
Dimecres 14 de març, ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA emetia un altre comunicat denunciant les causes que han ocasionat les esquerdes i demanant l’aturada immediata de les unitats Ascó I i Vandellòs II per procedir a la seva revisió.
Aquesta vegada la direcció de la central i el CSN han reconegut que hi havia hagut fuites d’aigua de dins del reactor.
Avui, dimecres 15 de març, ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA sospita que les fuites d’aigua eren en forma de vapor altament radioactiu, ja que l’aigua està en contacte amb les beines que contenen el combustible nuclear i aquestes solen esquerdar-se.

Per tot plegat, i acollint-nos al dret a la informació ambiental, reconegut tant per la legislació europea, com espanyola i catalana, demanem que s’informi a la opinió pública catalana:

- de la data quan es va descobrir que hi havia fuites d’aigua altament radioactiva, que es vaporitzava en entrar en contacte amb l’atmosfera del recinte de contenció
- de la quantitat d’aigua que es va escapar del nucli
- de la radioactivitat total de l’aigua que va sortir del reactor
- del tractament que es va fer amb aquest vapor d’aigua radioactiu

Finalment, ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA reitera la seva petició de que es nomeni una comissió d’investigació, independent de les empreses explotadores de la central nuclear i sense cap vincle amb la propietat, composada per científics que no hagin tingut, ni tinguin actualment, cap vincle amb el lobby nuclear, perquè esbrini el que realment va passar el mes de febrer i si el que va passar es correspon amb l’explicació que donen la direcció de la central i el CSN.

ELS CIUTADANS I LES CIUTADANES DE CATALUNYA TENEN DRET A SABER TOTA LA VERITAT!

A més a més, ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA demana, una vegada més, l’aturada immediata de les unitats nuclears Ascó I i Vandellòs II, per procedir a la seva revisió, per descartar l’existència d’esquerdes en les respectives tapes dels vasos dels reactors.

ATUREM LES NUCLEARS ABANS NO SIGUI MASSA TARD!


Comunicat de premsa, 13 de març del 2001
ASCO 2: I ARA PERQUÈ TANTES TRUCADES ALS EUA?

ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA vol informar a la opinió pública de Catalunya que en el transcurs dels treballs de recàrrega d’una tercera part del combustible en la unitat 2 de la central nuclear d’Ascó, s’han detectat greus disfuncionalitats en el reactor.
Una prova d’això en son la gran quantitat de telefonades realitzades, en el dia d’avui, pels directius de la nuclear d’Ascó als EUA (adreçades a Westinghouse, empresa fabricant dels reactors d’aigua a pressió amb combustible d’Urani enriquit).
Per tal de minimitzar els riscos de la població de Catalunya, davant un possible accident nuclear, que podés ser ocasionat per les disfuncionalitats descobertes, ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA demana que:
 s’informi amb tota precisió a la població de les disfuncionalitats descobertes en l’esmentat reactor nuclear,
 es nomeni una comissió d’investigació, independent de les empreses explotadores de la central nuclear i sense cap vincle amb la propietat, composada per científics que no hagin tingut, ni tinguin actualment, cap vincle amb el lobby nuclear
 es mantingui el reactor aturat fins que no s’hagi procedir a la reparació de les disfuncionalitats detectades i es pugui garantir la seguretat de la població.

ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA vol recordar que la probabilitat d’ocurrència d’un accident greu, demostrada pels fets, és de l’ordre d’un accident per cada 2.000 reactor-any d’experiència operacional, el que vol dir que, amb el parc nuclear actual, hi pot haver un accident greu cada 4-5 anys. Primer Three Mile Island (1979), després Txernòbil (1986), i Vandellòs 1 (1989), i més recentment Tokai Mura, per no citar el reactor del submarí Tireless. Quin serà el proper accident en un reactor nuclear?


Comunicat de premsa, 30 de gener del 2001
ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA ES POSICIONA DAVANT EL MACROPROJECTE DE CENTRAL TÈRMICA DE CICLE COMBINAT QUE ENRON VOL CONSTRUIR A MORA LA NOVA

JA N’HI HA PROU DE MACROGENERACIÓ!!!
FEM POSSIBLE EL NAIXEMENT DEL SISTEMA ENERGÈTIC DISTRIBUIT DEL SEGLE XXI

ENRON vol construir una central tèrmica de cicle combinat de 1.600 MWelèctrics a Mora la Nova. I el Govern de la Generalitat ho veu amb bons ulls.

Què significa en realitat un macroprojecte d’aquestes característiques?

Significa, abans que tot continuar reproduint un model energètic obsolet, basat en combustibles fòssils i nuclears, centralitzat i centralitzador, malbaratador de recursos no renovables, generador de gasos d’efecte hivernacle, contaminació àcida, etc.

Construir una central d’aquestes característiques vol dir que s’haurà de cremar una quantitat de combustibles fòssils per alliberar una quantitat d’energia equivalent a 2.900 MW tèrmics, dels quals solament 1.600 MW es transformaran en electricitat. Això vol dir també que es dissiparan a l’atmosfera i/o a l’aigua 1.300 MWtèrmics (suposant una eficiència del sistema de cicle combinat del 58%).

Té sentit avui a començament del segle XXI abocar a la biosfera (llençar, en altres paraules) aquesta ingent quantitat d’energia?

Avui no té cap mena de sentit desaprofitar l’energia tèrmica residual procedent de les centrals tèrmiques (siguin de turbina de vapor o siguin de cicle combinat amb turbina de gas i turbina de vapor). Avui sabem com aprofitar aquesta energia residual, ja sigui per a subministrar el servei d’aigua calenta (per cobrir les necessitats d’ACS o donar calefacció quan fa fred) i/o per donar el servei d’aigua freda (per refrigerar o climatitzar quan fa calor).

Subministrar electricitat i calor a partir de centrals tèrmiques convencionals i calderes convencionals per separat té una eficiència global molt inferior que fer-ho amb un sistema de cogeneració de calor i d’electricitat.

Disposar de 100 unitats de calor i 55 d’electricitat requereix 275 unitats d’energia primaria si es fa separadament en una central tèrmica (amb turbina de vapor) i en una caldera, mentre que si es fa amb un sistema de cogeneració de vapor i d’electricitat, només se’n necessiten 185. La relació 275/155 queda reduïda a 220/155 si es fa servir cicle combinat per generar l’electricitat. En la comparació, sempre la cogeneració hi surt guanyant, doncs la seva eficiència és del 84%, mentre que en els altres casos és de 70% (cicle combinat - turbina de gas + turbina de vapor - i caldera) i 56% (turbina de vapor i caldera).

Tal com està evolucionant la tecnologia energètica moderna avui no te cap sentit construir centrals de 1.600 MW, en un indret determinat i per generar electricitat bruta de forma centralitzada. I tot plegat per subministrar electricitat a centenars de km de distància, amb les pèrdues associades als sistemes de transport d’electricitat (les pèrdues globals per transport d’electricitat a l’estat espanyol varen ser del 8’2%, el que significa 16.500 GWh malbaratats: més que tota la generació amb gas natural de l’any 1998!).

Avui per cada dia que passa disminueix el tamany mig (mesurat en potència instal·lada) dels sistemes de generació elèctrica que es construeixen: als EUA, una anàlisi feta del tamany mitjà de les 13.565 plantes de generació elèctrica que s’han instal·lat (tant per part d’empreses elèctriques com no), entre 1920 i 1994 mostra que s’ha passat d’un tamany mitjà de 4 MW a 29 MW, havent tingut un màxim de 151 MW a mitjans dels anys 70 quan hi havia la dèria de construir grans nuclears de 1.000 MW i grans centrals tèrmiques de carbó de 600 MW. I des d’aleshores només ha fet que davallar.

Avui es poden instal·lar els mateixos 1.600 MW elèctrics de forma distribuïda. Per exemple es podrien instal·lar 8 unitats de 200 MW cadascuna o 16 unitats de 100 MW cadascuna, repartides pel territori de Catalunya, més a prop dels llocs de consum. La inversió seria semblant. D’aquesta forma tindríem una avantatge addicional: es podria dissenyar el sistema per aprofitar el calor residual per a subministrar aigua calenta i/o aigua freda. D’aquesta manera tindríem altres avantatges: s’augmentaria radicalment l’eficiència del sistema energètic català (avui a Catalunya, per disposar de 52 unitats d’energia final se’n necessiten 100 d’energia primària – mesurat en unitats d’energia per càpita -, i per tant se’n malbaraten 48), s’incrementaria la seguretat en el subministrament, es reduirien les emissions tant pel que fa a la generació d’1 kWh elèctric com pel que fa a la generació d’1 kWh tèrmic, no seria necessari fer les perjudicials inversions per a la construcció de més línies de molt alta tensió per transportar ingents quantitats d’energia elèctrica d’una punta a l’altre del país, i es contribuiria al subministrament de serveis auxiliars (com ara energia reactiva), etc.

Per totes aquestes raons DEMANEM al Govern de la Generalitat:

- que no autoritzi la construcció de la central tèrmica de cicle combinat de 1.600 MW elèctrics (en realitat 2.900 MW de potència tèrmica) a Mora la Nova,

- que es justifiqui degudament la necessitat d’incrementar la potència instal·lada a Catalunya,

- que en el cas d’haver-se justificat la necessitat d’augment de la potència a disposar, s’autoritzi la construcció de centrals tèrmiques de cicle combinat en unitats de 100 o 200 MW cadascuna degudament distribuïdes pel territori de Catalunya, i situades especialment a la vora dels grans centres de consum. Aquestes centrals han de funcionar unicament amb gas natural.

- que tot augment de la potència a instal·lar a partir del combustible fòssil menys brut de tots els bruts (gas natural) vagi compensat per un decrement de la potència instal·lada en centrals tèrmiques de combustibles fòssils més bruts (carbó, petroli) i en centrals tèrmiques nuclears,

- que en qualsevol cas, cada nova instal·lació de centrals tèrmiques de cicle combinat inclogui un sistema d’aprofitament del calor residual (cogeneració) i/o per producció d’aigua freda (trigeneració), mitjançant el qual es pugui donar el servei d’aigua calenta/calefacció i/o aigua freda a la població de l’entorn.

- que la Generalitat creï una comissió d’experts energètics independents de l’administració i de les empreses elèctriques per avaluar els projectes que presenten les grans empreses energètiques, avaluar les diferents alternatives viables i lliurar un informe preceptiu al Parlament de Catalunya, abans que el govern prengui cap decisió.


Comunicat de Premsa, 12 de gener de 2001
CONTAMINACIÓ DE PERSONES AMB URANI EMPOBRIT INCORPORAT EN ARMAMENT

ELS VERDS - ALTERNATIVA VERDA DEMANA QUE ES FACIN ANÀLISIS PER DOSIMETRIA BIOLÒGICA A LES PERSONES QUE HAN ESTAT ALS BALCANS TANT EN TASQUES MILITARS COM ES TASQUES CIVILS I QUE HAGIN ESTAT EXPOSADES AL RISC D’INHALACIÓ I/O INGESTIÓ DE MICROPARTICULES D’URANI EMPRADES EN ELS BOMBARDEIGS REALITZATS PER LES FORCES ARMADES DE L’OTAN

Els Verds - Alternativa Verda DEMANA

- que es realitzin anàlisis de dosimetria biològica a totes les persones que han estat als Balcans tant en tasques militars com es tasques civils i que hagin estat exposades al risc d’inhalació i/o ingestió de micropartícules d¹urani emprat en els bombardeigs realitzats per les forces armades de l’OTAN, com a mesura preventiva dels efectes que l¹urani empobrit o esgotat pugui tenir sobre les persones afectades,

- que es creïn equips d’experts independents per a la realització de les anàlisis de dosimetria biològica,

- que es creïn comissions independents dels estaments militars i governamentals en tots els països integrants de les forces armades que van bombardejar zones dels Balcans amb projectils d¹urani emprobrit o esgotat, amb la finalitat d¹investigar les responsabilitats d¹aquelles persones que van decidir la utilització de munició d’urani empobit o esgotat,

- que l¹Estat espanyol exigeixi a l’OTAN la senyalització de totes les zones bombardejades amb projectils d¹urani empobrit o esgotat,

- que els països membres de l’OTAN (els seus governs i les forces polítiques que donaren suport a la guerra) assumeixin públicament la responsabilitat de les conseqüències sobre la salut de les persones i dels sistemes naturals per haver utilitzat munició d¹urani empobrit o esgotat en la guerra dels Balcans.

Els Verds - Alternativa Verda DENUNCIA:

- que l’urani empobrit o esgotat (Depleted Uranium - DU, en anglès) és un dels molts residus que es produeixen en la indústria nuclear, tant la que fa servir reactors nuclears com la que fabrica armes atòmiques.

- que l¹urani emprobrit o esgotat és un producte molt tòxic per als humans, químicament en tant que metall pesant i radiològicament en tant que emissor de partícules alfa, les quals són molt perilloses quan la seva energia es dissipa tot afectant teixits interns dels éssers vius (cosa que ocorre quan l’urani penetra dins del cos humà per efecte d’inhalar-ne polseguera o per efecte d¹ingestió d’algun producte contaminat),

- que l’urani empobrit o esgotat s¹ha començat a fer servir com a substitut del plom en les bales i els míssils, per part dels EUA i el Regne Unit. La primera vegada que es va fer servir massivament va ser en els bombardeigs de la guerra del Golf. Amb tota probabilitat és el causant de l¹anomenada Sindrome de la guerra del Golf, que han experimentat tant els veterans de la guerra com la població de l’Irak,

- que quan l’urani empobrit o esgotat es fa servir en la guerra, s¹incendia degut a l’impacte que fa sobre el seu objectiu. Els projectils recoberts d’urani empobrit són capaços de foradar els tancs i els vehicles blindats, de forma que en incendiar-se es forma un aerosol radioactiu mortal d’urani, com mai abans no havia ocorregut: pot matar totes les persones de l’interior del tanc o del vehicle blindat. Aquest aerosol ceràmic és molt més lleuger que la simple polseguera de l’urani; pot viatjar a través de l’aire desenes de km des del punt on s’ha format; també es pot adherir a la polseguera, quedar en suspensió en l’aire i moure’s amb el vent o amb les persones,

- que degut a la molt minúscula dimensió de les partícules de l’aerosol ceràmic que es forma quan un projectil d’urani s¹incendia, hi ha el risc de ser inhalat per qualsevol persona en respirar: un soldat, un infant, una dona en estat de gestació, un persona d’edat avançada, una persona malalta, etc. o ser engolit en menjar algun producte contaminat amb les partícules que s’hi hagin dipositat,

- que una vegada inhalades, aquestes partícules ceràmiques radioactives poden romandre dins dels pulmons durant molts anys, tot irradiant el teixit pulmonar amb partícules alfa en un entorn d’una esfera de 30 micres i produint un enfisema i/o una fibrosi pulmonar.

- que una vegada engolides, poden danyar el tracte gastro-intestinal.

- que amb el temps, l’urani penetra en el teixit pulmonar i en el sistema circulatori i el flux sanguini. Pot quedar retingut en el fetge, en el ronyons, en els ossos, o en altres teixits, durant molts anys, tot irradiant tots els delicats teixits entorn on s’hagi quedat retingut. Pot afectar la sang, que és la peça clau del sistema inmunològic, i causar danys en el sistema renal a mesura que sigui excretat a través de l’orina.

- que l’urani empobrit o esgotat pot ser la causa de l’inici de processos cancerosos o reforçar processos cancerosos iniciats per altres agents cancerígens: dades procedents de l’Irak donen fe de la historia dels dramàtics increments de taxes de càncer, especialment entre veterans que van participar a la guerra. A Occident, milers de veterans pateixen malalties serioses amb una síndrome desconeguda. S’ha pogut documentar traces d’urani empobrit o esgotat en la seva orina, fins a 7-8 anys després de la guerra. No hi ha a la natura cap font d¹urani emprobrit que pugui explicar aquest fenomen.

- que l’urani empobrit o esgotat és majoritàriament urani-238 (un isòtop de l’urani amb un període de semidesintegració de 4.500.000.000 anys, que es transmuta en Tori-234 tot emetent una partícula alfa d’una energia de 4,2 MeV). L’urani emprobrit o esgotat pot contenir traces d’altres isòtops de l’urani (U-235, U-234) i també pot contenir traces de Plutoni.

- que es considera que han de passar uns 20 períodes de semidesintegració perquè un element radioactiu deixi de ser perjudicial. Per a l’Urani-238 vol dir que han de passar 90 mil milions d’anys! El període de semidesintegració d’un element radioactiu és el temps que ha de passar perquè la seva radioactivitat es redueixi a la meitat.

- que l’urani és un emissor de partícules alfa d’una energia compresa entre 4 i 5 MeV (milions d’electró-volt). La radiació alfa procedent de la desintegració dels isòtops de l’urani té una abast de 30 mm en l’aire i de 0,036 mm en els teixits biològics. Això fa que tingui una gran radiotoxicitat si s’ingereix i/o s’inhala,

-que el Dr. John W. Gofman (professor emèrit de biologia cel·lular i mol·lecular a la Universitat de Berkeley) ha estudiat els efectes biològics de les radiacions ionitzants ­incloent-hi les partícules alfa emeses en el transcurs de la desintegració radioactiva de l’Urani. La seva conclusió és que per qualsevol estàndard raonable de prova biomèdica, no existeix cap dosi segura, el que vol dir que únicament amb una sola desintegració radioactiva d’un àtom es pot produir una mutació permanent en una mol·lècula d¹un gen d’una cèl·lula,

- que els mateixos treballs del Dr. Gofman han demostrat això per als Raigs-X, els raigs gamma i les partícules beta (Gofman 1990: Radiation-Induced Cancer from Low-Dose Exposure),

- que pel que fa a les partícules alfa, la lògica de ³no hi ha cap dosi segura² va ser comfirmada experimentalment l’any 1997 per K. Hei i el seu equip del Columbia University College of Physicians and Surgeons a Nova York (Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) Vol.94, pp.3765-3770, April 1997, "Mutagenic Effects of a Single and an Exact Number of Alpha Particles in Mammalian Cells"),

- que el fet que la radiació ionitzant sigui mutagènica va ser demostrat per primera vegada per Herman Joseph Muller l’any 1927 i les subsegüents evidències han mostrat que són un agent mutagènic de potència inigualable. La mutació és la base no solament de les afeccions heretades, sinó també del càncer.

- que ja l’abril de l’any 2000, a Barcelona, la Dra. Rosalie Bertell va denunciar aquests fets en el marc del Simposi Una Sola Terra.


 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG