<

 Resistències
 Nuclear? No gràcies
 EG i OGM
 Grup de tòxics
 Ecologisme pràctic
 Ecologisme: bases teòriques
 Ecologisme: clàssics
 Ecologisme: emergències planetàries
 Novetats
 Agenda
 e-Biblioteca
 Documentació
 La Revista
 Vincles
 Una sola terra
 Venda Llibres
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
Sabem on vivim? | Ecologisme: què és? | Ecologisme versus ambientalisme | Ecologisme: dretes i esquerres | Ecologismes | Desenvolupament | Agricultura radical | Eco-educació | L´economia que volem | La simplicitat voluntària | Ser indígena en el lloc on es viu | Sobre lideratge i poder | Residu Zero | Producció Neta | Mobilitat o accessibilitat |

Ecologisme: bases teòriques

PRODUCCIÓ NETA

Què és la Producció Neta

La Producció Neta considera l’anàlisi del cicle de vida de totes els fluxos de materials, des de l’extracció de les matèries primeres fins a la manufactura dels productes i el destí final del producte en acabar la seva vida útil.

És una forma de dissenyar productes i processos productius en harmonia amb els cicles ecològics naturals.

Té per objectiu eliminar els materials i els residus tòxics i en darrera instància promou l’ús sensat dels materials renovables i de les fonts d’energia renovables.

Informació sobre la reducció de l’ús dels productes tòxics i sobre la producció neta es a la vostra disposició a Clean Production Action

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG