<

 Independència de Catalunya
 Resistències
 Nuclear? No gràcies
 EG i OGM
 Grup de tòxics
 Ecologisme pràctic
 Ecologisme: bases teòriques
 Ecologisme: clàssics
 Ecologisme: emergències planetàries
 Novetats
 Agenda
 e-Biblioteca
 Documentació
 La Revista
 Vincles
 Una sola terra
 Venda Llibres
 Nosaltres
 Cercs


Escriu el teu correu
 
Sabem on vivim? | Ecologisme: què és? | Ecologisme versus ambientalisme | Ecologisme: dretes i esquerres | Ecologismes | Desenvolupament | Agricultura radical | Eco-educació | L´economia que volem | La simplicitat voluntària | Ser indígena en el lloc on es viu | Sobre lideratge i poder | Residu Zero | Producció Neta | Mobilitat o accessibilitat |

Ecologisme: bases teòriques

ECO-EDUCACIÓ

La nostra ignorància de l'ecologia està a l'arrel de les causes de les crisis econòmiques i socials del nostre temps -incloent la crisi dels nostres sistemes d'ensenyament: les escoles- i continuarem alimentant aquestes crisis a menys que esdevinguem persones il·lustrades en ecologia. Ser una persona ecològicament il·lustrada vol dir comprendre els principis de l'ecologia, el "llenguatge de la natura" i viure i actuar de forma que es reflecteixi aquesta comprensió.

El Projecte d’Alfabetització Ecològica de "The Elmwood Institute" promou l'il·lustració ecològica a les escoles ajudant-les a dissenyar currículums orientats ecològicament i transformant les escoles en comunitats d'aprenentatge. "The Elmwood Institute" ha aplegat experimentats consultors en educació i pensadors sistèmics i ecològics d'avantguarda per a crear una estratègia de reforma educativa.

Promoure la il·lustració ecològica és una tasca que transcendeix totes les diferencies de cultura, classe i color de la pell. La Terra és la nostra casa comuna i crear un món sostenible pels nostres fills i per a les futures generacions és la nostra tasca comuna.


PRINCIPIS DE L'ECOLOGIA - PRINCIPIS DE L'EDUCACIO

Els principis de l'Ecologia que trobem en els sistemes naturals, es manifesten també en les comunitats d'aprenentatge com principis d'educació.

Interdependència

Tots els membres d'un sistema natural (ecosistema) estan interconnectats per una xarxa de relacions en la que cada procés viu depèn de l'altra. L’èxit del sistema depèn dels èxits de cada membre individual i l’èxit de cada membre depèn de l’èxit del sistema en conjunt.

En les comunitats d'aprenentatge, tots els seus membres (siguin mestres, estudiants, direcció dels centres, pares, administracions educatives, empreses/cooperatives d'ensenyament, comunitats locals) estan interrelacionats mitjançant una xarxa de relacions i treballen conjuntament per a facilitar l'aprenentatge.

Sostenibilitat

La supervivència a llarg termini (sostenibilitat) de cada espècie en un ecosistema depèn d'una base de recursos limitada.

Fer que una comunitat d'aprenentatge giri entorn de la sostenibilitat vol dir que els/les mestres tenen en compte l'impacte que ells/elles tenen en els estudiants.

Cicles ecològics

La interdependència entre els membres d'un ecosistema impliquen el bescanvi de matèries i energia en cicles continus. Aquests cicles ecològics actuen com anells de retroalimentació.

L'ensenyament no flueix de dalt a baix, sinó que és un bescanvi cíclic d'informació. El seu punt focal és l'aprenentatge i cada membre del sistema és alhora mestre i aprenent.

Fluxos d'energia

L'energia solar, transformada en energia química per la fotosíntesi de les plantes verdes, acciona tots els cicles ecològics.

Les comunitats d'aprenentatge són comunitats obertes on les persones entren i surten, cercant el seu propi forat (niu) dins del sistema.

Compartició/partenariat ("partnership")

Tots els membres vivents d'un ecosistema estan implicats en un subtil interacció de competició i cooperació, que comporta incomptables formes de compartició o partenariat

Tots els membres d'una comunitat d'aprenentatge cooperen i treballen compartint, el que vol dir democràcia i poder des de dins de cadascú i amb els altres (empoderament), doncs cada part juga un paper molt crucial.

Flexibilitat

En la seva funció d'anells de retroalimentació, els cicles ecològics tenen la tendència de mantenir-se un estat de flexibilitat, que es caracteritza per les fluctuacions interdependents de les seves variables.

En una comunitat d'aprenentatge hi ha canvi dinàmic i fluïdesa. Els horaris diaris són fluids. Cada vegada que hi ha un canvi de tema es recrea l'entorn d'aprenentatge.

Diversitat

L'estabilitat d'un ecosistema depèn bàsicament del grau de complexitat de la seva xarxa de relacions o, en altres paraules, de la diversitat de l'ecosistema.

Aquelles experiències que encoratgen als estudiants a emprar estratègies diverses i formes diverses d'aprenentatge són essencials a les comunitats d'aprenentatge. Es valoren els diversos estils d'aprenentatge per la riquesa que aporten a les situacions d'aprenentatge. La diversitat cultural és crítica per a l'establiment de l'escola en tant que veritable comunitat.

Coevolució

La major part d'espècies dins d'un ecosistema coevolucionen mitjançant una interacció de creació i adaptació mútua. La creativa tendència cap a la novetat és una propietat fonamental de la vida, que es manifesta també en els processos de desenvolupament i d'aprenentatge.

Treballar compartint, entre l'escola i la família, les comunitats locals, les empreses, ..... fa que cadascú comprengui les necessitats de l'altre. En una compartença compromesa i veritable, ambdues parts canvien: coevolucionen.

Font: Guide to Ecoliteracy: A New Context for School Restructuring, The Elmwood Institute, Berkeley

El 'Elmwood Institute" va ser creat per en Fritjof Capra l'any 1984 i va funcionar fins l'any 1994 a Berkeley. L'any 1995 es va convertir en el "Center for Ecoliteracy".

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG