<

 Resistències
 Nuclear? No gràcies
 EG i OGM
 Grup de tòxics
 Ecologisme pràctic
 Ecologisme: bases teòriques
 Ecologisme: clàssics
 Ecologisme: emergències planetàries
 Novetats
 Agenda
 e-Biblioteca
 Documentació
 La Revista
 Vincles
 Una sola terra
 Venda Llibres
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
Sabem on vivim? | Ecologisme: què és? | Ecologisme versus ambientalisme | Ecologisme: dretes i esquerres | Ecologismes | Desenvolupament | Agricultura radical | Eco-educació | L´economia que volem | La simplicitat voluntària | Ser indígena en el lloc on es viu | Sobre lideratge i poder | Residu Zero | Producció Neta | Mobilitat o accessibilitat |

Ecologisme: bases teòriques

RESIDU ZERO

Què és ‘Residu Zero’?

Per Residu Zero s’entén un conjunt de polítiques i de pràctiques que van més enllà del simple reciclatge, i que tenen en consideració un enfocament de conjunt a l’enorme flux de recursos i de residus que es mouen en el si de la nostra societat.

Residu Zero cerca reduir les quantitats i les toxicitats del materials emprats i dels residus generats.

Residu Zero redueix el consum, incrementa l’eficiència, elimina les entrades de productes tòxics, maximitza el reciclatge, i assegura que els productes estan fets per poder ser reutilitzats de forma segura, ser reparats o ser reciclats cap a la natura (si es tracta de productes biodegradables) o cap el mercat.

Tot i que les comunitats i els negocis no poden ‘eliminar’ els residus en un obrir i tancar els ulls, Residu Zero proveeix la direcció i l’objectiu amb les que cal comparar totes les decisions que es prenguin sobre ús dels materials.

El Residu Zero:
- Fa que en comptes de gestionar els residus, els residus vagin deixant d’existir
- Dissenya de nou els processos industrials a imatge dels processos de la Natura
- Proveeix incentius als negocis per fer productes millors i més nets, reduint els embolcalls
- Considera la generació de residus com un fracàs i una mesura de la poca eficiència dels processos
- Implica directament a tothom i es fa a partir de la situació del sistema productiu existent
- Té com a resultat una economia sostenible i uns bons llocs de treballSi es vol anar al web de 'GAIA - Global Anti-Incineration Alliance', clica aqui
Si es vol anar al web de 'Zero Waste World', clica aqui

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG