Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Resistències
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
Canadà-Catalunya | La ciutat com sistema viu | Comunalisme | President verd a Austria | Petit i liure | Jill Stein for President! | 11 setembre | Green New Deal | PEC 2006-2015 | L´Europa dels Pobles | Agenda Residu Zero | Letter to the European Green Parties | El discurs del President de la Generalitat | Un exemple | 20 anys | Municipi lliure i verd | Una altra Barcelona és possible! | Insubmissió al petroli! | Energies lliures | Aigua per a la vida | La pax economica, és realment la Pau? | La bici a les ciutats |

Política Verda

L’AGENDA DEL PROGRAMA ‘RESIDU ZERO’

1. Fixar una fita.
Quan una comunitat local adopta l’objectiu de Residu Zero, és important que fixi una data a partir de la qual ja no es portaran més residus a l’abocador. El fet de fixar una data permet a la comunitat acostar-se a un objectiu ‘idealista’ dins d’un marc temporal realista.

2. Dissenyar un programa amb la participació de tota la comunitat.
Al llarg d’aquesta primera etapa, i de totes les següents, és molt crític que tot el procés sigui supervisat i dissenyat per un grup de persones compromeses de la comunitat, que inclogui gent tant del govern municipal, com del teixit empresarial i les associacions de la societat civil. Sense aquest esforç cooperatiu ni les lleis més ben fetes ni les millors intencions aniran gaire lluny.

3. Prohibir la disposició de determinats productes als abocadors.
Aquesta prohibició ha d’incloure la prohibició d’abocar la fracció orgànica (tots els productes compostables o digeribles i que poden ser retornats a la Terra de forma segura), qualsevol material que es pugui reciclar i qualsevol material tòxic que pugui ser recollit separadament, sigui a les deixalleries o punts verds o a les botigues de venda al detall.

4. Posar un recàrrec a tots el materials que vagin a l’abocador.
Això és important per dues raons: a) desincentiva la generació d’aquestes fraccions, i b) genera recursos econòmics per finançar altres parts crítiques del programa de Residu Zero.

5. Crear incentius pel reciclatge.
És important estimular el desenvolupament d’empreses, petites o grans, que puguin recollir, processar i reutilitzar, reparar o reciclar materials procedents dels fluxos generats per la comunitat.

6. Promoure les auditories de residus.
És un punt crucial donar ajut financer o consells professionals a les empreses i a les institucions per que facin auditories sobre residus, que identifiquin on es generen els residus . . . . Gairebé sempre quan es fa això en resulta un estalvi de diners.

7. Estimular programes de recollida d’embolcalls als punt de venda.
Proveir incentius a les botigues de venda al detall i a les empreses manufactureres per que acceptin el retorn dels productes i dels embolcalls una vegada han fet el servei que havien de fer. Aquests incentius poden anar des de fixar un dipòsit en coses com ara ampolles i llaunes de begudes, contenidors de menjars; bateries i pneumàtics de cotxe; fins a publicitat gratuïta entorn del programa ‘retorna-ho’ destinat a la recollida de materials perillosos.

8. Convertir el vell abocador en un parc industrial o un ecoparc.
Posar en funcionament plans per convertir els vells abocadors en una cosa completament diferent . . . un indret que s’assembli més a un parc industrial. El govern local pot ser el propietari de la infraestructura i fer-ne el manteniment, però concedeix en franquícia les diferents parts a empreses locals implicades en la recollida, el processat, el reciclatge, la reutilització, la reparació, la remanufactura, . . .

Font: ‘A Citizen’s Agenda for Zero Waste’, Paul Connett and Bill Sheehan

Aviat estarà disponible el document
Cap a l’objectiu Residu Zero: 10 passes per començar a nivell local

Si vols saber què és el Residu Zero

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG