Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Resistències
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
ddbo00 | ddbo01 | ddbo02 | ddbo03 | ddbo04 |

ecologisme 'de debò'

ddbo03: L’apagada de Barcelona deixa a Mayol sense propostes!

Al llarg dels dies que va durar l’apagada elèctrica a Barcelona, vam poder veure l’aparició a les pantalles de TV i als mitjans de comunicació, de la segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Imma Mayol. A banda de demostrar la seva incapacitat política davant d’una crisi com la de l’apagada, el més sucós de tot va ser veure-la un dia dient que “l’actitud de Fecsa-Endesa és intolerable” i l’endemà actuant com si fos la portaveu de l’empresa Fecsa-Endesa anunciant que “el servei elèctric s’havia tornat a recuperar”.

On van ser les propostes polítiques dels que s’autonomenen d’esquerres i ecologistes de debò que tot ho prometen cada vegada que hi ha eleccions?. Davant d’una crisi com la que es va viure a la ciutat de Barcelona, la que és presidenta del consorci anomenat Agència d’Energia de Barcelona va quedar muda de propostes.

Sembla ser que no s’ha assabentat, o no s’ha volgut assabentar, que les propostes de l’ecologia política eren, i continuen essent, expropiació de la xarxa de distribució, atorgament de la gestió de la xarxa de distribució a una empresa que no tingui res a veure amb el negoci elèctric, ordenança de micro-cogeneració, ordenança solar Fotovoltaica per tots els edificis d’habitatges de la ciutat, etc.


ddbo03.02: La trista figura de la tinent d’alcalde Mayol en l’ordenança solar de Barcelona

La tinent d’alcalde Imma Mayol ha anat demostrant la seva incapacitat de gestionar l’aplicació i el compliment de l’ordenança solar tèrmica de la ciutat. A hores d’ara l’Ajuntament de Barcelona mai no ha fet pública la xifra exacta de metres quadrats de captació solar tèrmica que s’han posat en funcionament a la ciutat des que la ciutat disposa d’una ordenança solar tèrmica. Tampoc es fan públiques les xifres anuals de quants edificis (i quants metres quadrats de captació) s’autoritzen, es comencen a construir, s’acaben i entren en funcionament. Tampoc el nombre d’edificis als que s’eximeix del cumpliment de l’ordenança I les raons de l’exempció.

Quan la Sra. Mayol va entrar a l’Ajuntament de Barcelona va ‘descobrir’ que l’anterior govern municipal havia treballat per fer que la ciutat disposés d’una ordenança solar tèrmica, inspirada en la que s’havia proposat per a la ciutat de Berlín però que mai va ser adoptada a la capitat alemanya. L’ordenança solar de Barcelona estava a punt de ser definitivament aprovada. I així es va fer, al primer plenari del nou mandat (juliol 1999).

La primera sorpresa ciutadana va ser que la tinent d’alcalde va anunciar, tot seguit, una ‘moratòria’ d’un any per l’entrada en vigor de l’ordenança aprovada (sembla ser que no sabia per on començar per fer-la complir).

Després ha vingut el desgavell: baixa qualitat de moltes instal·lacions, no funcionament d’algunes, etc. I s’ha pogut constatar com la tinent d’alcalde renunciava, una I altra vegada, a l’exercici del poder que des de l’Ajuntament es disposa per posar ordre en el mercat de la construcció.

I no solament això, sinó que en una nota de premsa enviada per l’Agència d’Energia de Barcelona (setembre 2007) s’anuncia que un edifici d’habitatges, promogut per Regesa (l’empresa pública del Consell Comarcal del Barcelonès) no disposarà de captació solar tèrmica i, en canvi, tindrà energia solar FV i eòlica. El comunicat deia: ‘Barcelona dispondrá de la primera instalación eólica-fotovoltaica en un edificio de viviendas del 22@’. El comunicat tractava de vendre l’idea que un edifici de 175 habitatges per a joves al carrer Pujadas 22 de Barcelona, promogut per REGESA (l’empresa pública del Consell Comarcal del Barcelonès), amb la col·laboració de FECSA-Endesa i de la UPC, disposaria de 3 aerogeneradors de 2,5 kW cadascun i d’un sistema solar FV de 34,336 kWp generant 52.200 kWh/any d’electricitat. Tot plegat, una evident vulneració de l’ordenança solar tèrmica de la ciutat de Barcelona que obliga, a tots els edificis de nova construcció, a disposar d’una superficié ben determinada de captació solar tèrmica per escalfar aigua (I, en concret, per l’edifici en qüestió, obliga a uns 200 m2 de captació per generar més de 150.000 kWh tèrmics).

D’això se’n diu ‘predicar amb l’exemple’. Un bon exemple del que no s’ha de fer, i menys, des de les administracions públiques.


 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG