Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
ddbo00 | ddbo01 | ddbo02 | ddbo03 | ddbo04 |

Ecologisme 'de debò'

ddbo02: Dos càrrecs públic d'ICV passen al sector privat

Els darrers dies s’ha manifestat un fet ben exemplar: dos càrrecs públics de la força política que a la campanya a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2006, manifestava que ‘Hi ha una manera decent de fer política’, passen directament a l’empresa privada i en sectors empresarials directament relacionats amb les competències polítiques que assumien en ser al govern.

Els dos cassos són:
- el Sr. Jordi Cañas i Sala, que va ser Director General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, amb els Consellers de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà i Francesc Baltasar, ha passat a servir al grup Acciona, que té divisions d’infraestructures i d’energies.
- El Sr. Ricard Fernández i Ontiveros, que va ser Secretari General de Medi Ambient i Habitatge amb el Conseller Baltasar i Secretari d’Habitatge amb el Conseller Milà, ha passat a servir al grup Hàbitat, dedicat a l’activitat immobiliària

La Llei del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat en el seu Article 5.2 diu: ‘Els alts càrrecs al servei de la Generalitat, ni durant llur mandat ni després de llur cessament, no poden utilitzar o transmetre en profit propi o en el d'una tercera persona la informació que hagin obtingut en l'exercici de llur càrrec públic’.

Aquesta mateixa Llei, en el seu Article 7 tracta de la ‘Prohibició d'intervenir en activitats privades després del cessament’. I diu: ‘Els alts càrrecs al servei de la Generalitat, sens perjudici de les compensacions o les prestacions que, si escau, estableixi la normativa específica corresponent, durant els dos anys següents al cessament en el càrrec per a l'exercici del qual hagin estat nomenats, elegits o designats, no poden acomplir activitats privades relacionades amb els expedients en la resolució dels quals hagin intervingut directament en l'exercici de l'alt càrrec, ni subscriure, personalment o per mitjà d'empreses o societats en les quals tinguin una participació superior al 10% o que siguin subcontractistes d'aquestes, cap mena de contracte d'assistència tècnica, de serveis o semblants amb l'administració, els organismes, les entitats o les empreses del sector públic en els quals han prestat serveis com a alts càrrecs’.

Tant el Sr. Cañas com el Sr. Fernández han donat un bon exemple de que hi ha una manera (in)decent de fer política.

Un altre exemple de com ICV diu una cosa i en fa una altre.

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG