Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
Municipals, maig 2019 | Parlament de Catalunya, 21 desembre 2017 | Parlament de Catalunya, 27 setembre 2015 | Municipals, maig 2015 | Consulta 9N, 9 novembre 2014 | Europees, maig 2014 | Parlament de Catalunya, tardor 2012 | Municipals, 22 maig 2011 | Parlament de Catalunya, tardor 2010 | Generals, març 2008 | Municipals, 27 maig 2007 | Parlament de Catalunya, tardor 2006 | Referèndum Estatut, juny 2006 | Europees, juny 2004 | Generals, març 2004 | Municipals, 25 maig 2003 | Parlament de Catalunya, tardor 2003 |

Eleccions al Parlament de Catalunya

ELS VERDS - ALTERNATIVA VERDA

Resultats d’EV-AV a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2006
Alternativa Verda primera força política extraparlamentària a Girona i a Tarragona


Els resultats assolits per les llistes d’Els Verds – Alternativa Verda a Girona i a Tarragona posen de manifest la recuperació de l’espai polític ecologista independent a les comarques de Catalunya.

A les Eleccions al Parlament de Catalunya 2006, EV-AV ha assolit els següents resultats:
- Girona: 1.787 vots (0,66 %)
- Tarragona: 1.341 vots (0,47%)

A les Eleccions al Parlament de Catalunya 2003, EV-AV va tenir 1.886 vots (0,62 %) a Girona, la única circumscripció on va presentar llista.

EV-AV constata que la ciutadania està cada cop més desencisada amb la pràctica de la política convencional duta a terme pels cinc partits que es reparteixen el pastís a Catalunya. Una mostra d’això n’és l’elevat nivell d’abstenció, l’important nombre de vots en blanc i nuls i el creixement en nombre de vots de tots els partits que el sistema electoral vigent deixa fora del parlament, eternitzant en el poder als que ja hi són i impedint la renovació en noves idees i noves maneres de fer política.

EV-AV interpreta que l’increment en el nombre de vots i de diputats a ICV-EUA no prové pas de l’ecologisme sinó de socialistes i socialdemòcrates desilusionats amb la pràctica del Partit dels Socialistes de Catalunya.


SANTI VILANOVA, CAP DE LA LLISTA D´ELS VERDS - ALTERNATIVA VERDA PER GIRONA, I CANDIDAT A LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

PEP PUIG I XAVIER GARCIA ENCAPÇALEN LA LLISTA A TARRAGONA

L´històric partit català Alternativa Verda es presenta a les eleccions autonòmiques catalanes amb Santiago Vilanova i Tané (Olot, 1947), periodista, escriptor i consultor ambiental, com a cap de llista de Girona i candidat ecologista a la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Alternativa Verda no ha deixat de presentar-se a les eleccions al Parlament català des de la seva fundació acordada en una assemblea del MEC (Moviment Ecologista Català) celebrada el 1983 a La Bisbal d´Empordà.

Josep Puig (Vic,1947), enginyer industrial i president d´Eurosolar, i Xavier Garcia (Vilanova i la Geltrú, 1950), periodista i escriptor, encapçalen llista per Tarragona.

El partit ecologista ha decidit no presentar-se a Barcelona donada la manipulació política que s´hi produeix i el monopoli antidemocràtic dels mitjans de comunicació a favor de ICV.

A la llista gironina, encapçalada per Santiago Vilanova, hi figuren Pere Carbonell , físic nuclear; la cantant i compositora Maria Laffitte; Miguel Àngel Cruz, president de la Protectora d’Animals i Plantes de Tossa i de la Fundació Chari Cruz; Odina Capo, filla de Nicolás Capo, famós naturista introductor de la trofologia, ciència de l’alimentació; el conegut naturista Josep Oriol Àvila; Venanci Díaz, veterà militant del Partit Republicà d’Esquerra de Sant Feliu de Guíxols.

A la llista tarragonina encapçalada per en Pep Puig i en Xavier Garcia, hi figuren Xavier Borràs, periodista i escriptor, director de la revista Userda; Cristina Domingo, metgessa i acupuntora; i activites ecologistes com Mirta Manzetti, Hèctor Gravina i Txiqui López.

Alternativa Verda vol recollir el desencís de les persones, dels grups i associacions ecologistes del país amb ERC i ICV que no han portat a terme les seves promeses electorals quan han Governat. Considera també que el moviment ecologista català necessita una branca política autònoma que el representi.

Alternativa Verda basa el seu programa electoral en forçar el tancament de les centrals nuclears d´Ascó i Vandellòs; oposar-se a la MAT, a les prospeccions petrolieres al Prepirineu, a l´eix Vic-Olot (que encara es possible aturar) i als conreus transgènics. Com alternativa proposa l´impuls de les energies renovables (solar i eòlica, però també maremotriu, geotèrmica i biomassa) al nivell dels països mediterranis i europeus més avançats en aquest terreny i la creació de plantes de compostatge i reciclatge a les comarques gironines.

AV considera que una economia i una fiscalitat ecològiques són inevitables per caminar cap a la sostenibilitat ecològica, econòmica, energètica i alimentària; i que es fa indispensable que les empreses que es presentin en els concursos públics hagin de complir un codi ètic a favor de la producció neta i sostenible, especialment les societats privades que gestionen els residus i l´obra pública. Alternativa Verda es partidària de l´extensió de l´agricultura ecològica i de programar en una legislatura moratòries en el litoral català per recuperar la biodiversitat de la flora i la fauna.

AV proposa la remodelació a fons del govern de la Generalitat, amb la dissolució del Departament de Medi Ambient. Alternativament, proposa la creació del Departament de Desenvolupament Sostenible, Energia, Aigua i Sòls vinculat directament a Presidència, sota del qual hi haurien els Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca; el de Indústria, Treball, Consum i Comerç; el de Política Territorial, Obres Públiques i Habitatge; el de Salut i Benestar; el de Cultura i Educació; el d’Interior, Governació i Administracions Públiques; el d’Economia i Finances.

EL DECÀLEG ECOLOGISTA - 2006

Els Verds – Alternativa Verda assumim el comprimís, un cop obtinguda la representació parlamentària, d’endegar el nostre Decàleg, destinat a reforçar la defensa de la ciutadania davant la progressiva manipulació informativa i dels greus problemes de contaminació dels cicles bio-eco-geològics. El nostre objectiu no és contribuir a reforçar la partitocràcia dominant sinó servir honesta i eficaçment els interessos de la població civil davant les amenaces creixents als drets de la persona i la Natura.

I. Sobre el Dret a la informació
1. Creació d’un Consell d’Informació Electronuclear independent per seguir l’impacte radiològic i epidemiològic del cicle de combustible nuclear i de l’ús sanitari de les radiacions a Catalunya
2. Constitució d’una Comissió Parlamentària d’Informació, Seguiment i Control dels Organismes Modificats Genèticament
3. Presència de programes informatius i educatius al servei d’una cultura ecològica en els mitjans de comunicació públics, especialment a TV3. Reclamarem la presència de personalitats científiques independents en els debats i programes informatius sobre temàtiques ecològiques i de salut
4. Col•laboració amb les associacions de defensa dels consumidors per tenir a la ciutadania permanentment informada dels efectes de tota mena de contaminacions sobre la salut
5. Dret a la informació ambiental, ja obligat per les legislacions europea, espanyola i catalana, però reiteradament vulnerat. Això inclou la informació sobre les interferències de tota mena que l’industrialisme fa sobre l’entorn, fins i tot els temes avui secrets (com són l’energia nuclear, els efectes de la radioactivitat, dels medicaments, les dioxines, els PCB), com els indegudament considerats (la pol•lució dels nitrats, la contaminació atmosfèrica)
6. Dret a la informació sobre les diverses maneres de tractar les malalties i de tenir cura de la salut
II. Sobre l’energia atòmica, els camps magnètics i els combustibles fòssils
1. Control per part de la Generalitat de la indústria nuclear existent a Catalunya i que actualment està sota el control de l’Estat Espanyol
2. Aturada de les centrals nuclears en un any i substitució de l’energia que generen per centrals de cogeneració distribuïdes pel territori, especialment a les zones més fortament consumidores
3. Creació d’una Comissió de Control sobre el desmantel•lament de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs i sobre la gestió dels residus radioactius que generen, amb presència de grups de científics i tècnics independents, ecologistes acreditats i ONG
4. Estudi de l’impacte ecològic que tenen les línies d’alta tensió existents i els camps elecromagnètics a Catalunya
5. Estudi epidemiològic sobre l’impacte de les emissions radioactives que realitzen, en funcionament normal, les centrals nuclears existents a Catalunya
6. Anulació immediata de totes les reserves per a la prospecció de minerals radioactius i per a la prospecció de combustibles fòssils que l’Estat pugui concedir en tot el territori de Catalunya
7. Abandonament progressiu dels combustibles fòssils, començant pels més bruts, de forma que Catalunya pugui alliberar-se de la seva dependència abans de l’any 2050
III. Sobre els espais naturals i l’agricultura ecològica
1. Modificar la Llei del Paisatge fent que incorpori els criteris de sostenibilitat ecològica, cultural i social, de forma que la gent que viu en un territori pugui aprofitar els bens naturals que te a la seva disposició sense posar en perill la seva supervivència en el territori en qüestió
2. Creació d’una Agencia dels Espais Naturals de Catalunya que coordini la gestió sostenible de tots els espais que disposin d’alguna mena de protecció
3. Legislar per protegir les àrees ecològicament sensibles (corredors biològics, sòls fèrtils, lleres dels rius, zones de recàrrega d’aqüífers, etc.)
4. Impulsar ajuts fiscals per als agricultors ecològics i suport a les xarxes comercials d’aquests productes
5. Moratòria en l’ús de plaguicides i d’insecticides mentre no hagin demostrat la seva innocuïtat en els cicles biològics
6. Redacció d’un inventari de sòls agrícoles altament contaminats per nitrats i fosfats i elaboració d’un pla per regenerar-los
7. Protecció de tots els sòls fèrtils periurbans
IV. Sobre la salut i la sanitat
1. Control sanitari estricte dels aliments produïts per l’agricultura i la ramaderia industrials
2. Control sobre l’ús i abús dels medicaments de la indústria farmacèutica i sobre les vacunacions massives
3. Potenciació dels enfocaments mèdics naturals per sanar la vida de les persones: a l’assistència primària, amb protocols naturals; a les urgències, amb protocols homeopàtics i d’acupuntura. Atenció especial per a la salut mental i la salut laboral
4. Suport i promoció de les medicines i teràpies no convencionals per què d’una banda, siguin incloses en el sistema de salut pública i, de l’altra, siguin regulades per evitar l’intrusisme i l’oportunisme
V. Sobre la política de residus
1. Legislar per fer efectiva la política de residu zero
2. Campanyes i plans de reciclatge dels residus urbans al servei dels barris i pobles i amb la participació dels veïns. Potenciació de les cooperatives de reciclatge
3. Potenciació del compostatge i de la metanització de la matèria orgànica residual, tant a nivell familiar com a nivell col•lectiu-comunitari
4. Realització d’un inventari de sòls contaminats per residus industrials i un pla per a la seva regeneració
5. Facilitar l’entrada de petites i mitjanes empreses i cooperatives ecològiques en les tasques de recuperació i reciclatge dels residus
6. Reciclatge dels residus tòxics i perillosos generats si hi ha tecnologia eficient, o assegurar el seu emmagatzematge amb garanties, en espera del desenvolupament de noves tecnologies de reciclatge
VI. Sobre les energies renovables
1. Elaborar una Llei Catalana de les Energies Renovables amb l’objectiu de que Catalunya sigui independent energèticament l’any 2050
2. Promoure una Agència pel Ple Desenvolupament de les Energies Lliures, Netes i renovables a tots els nivells de la societat
3. Garantir el Dret a la captació, transformació i ús de les fonts d’energia renovables que es manifesten a nivell local. I que es faci amb tecnologies netes i al servei de les comunitats locals
4. Establir mecanismes de finançament avantatjós per a sistemes d’energies renovables. Que totes les transaccions mercantils d’equips d’energies renovables siguin lliures d’IVA
5. Establir ajuts fiscals per a la creació d’ecoempreses que desenvolupin tecnologies per a la captació, transformació i ús de les fonts d’energia netes i renovables
6. Aplicació prioritària de les energies renovables a tots els usos energètics i a tots els sectors de la societat
7. Comunitaritzar totes les xarxes de distribució d’energia existents a Catalunya, fent que deixin de ser propietat d’aquelles empreses que generen o distribueixen energia, de forma que es pugui garantir una gestió palesament transparent, es pugui garantir el Dret d’accés equitatiu a les xarxes i un servei de qualitat per a tota la ciutadania
VII. Sobre la política i gestió del medi ambient de la Generalitat de Catalunya
1. Dissolució del Departament de Medi Ambient i creació d’un Departament de Sostenibilitat, Aigua, Energia i Sòls, vinculat a Presidència que coordini totes les polítiques de la Generalitat de manera que siguin coherents amb els principis de la sostenibilitat. Els demés Departaments del Govern estarien sota la supervisió del Departament de Sostenibilitat
2. Elaboració d’una Agenda 21 de Catalunya que faci honor al comprimís de la Cimera de la Terra (Río de Janeiro, 1992)
3. Eliminació del CADS – Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible i substitució per un Consell Assessor per a la Sostenibilitat, on hi siguin representdes les empreses, l’administració i les associacions de la societat civil
VIII. Sobre la cultura ecològica i la cultura de la Pau
1. Impulsar projectes per vincular els ideals ecopacifistes en la cultura catalana, promoure la no violència, l’educació per la pau i els programes d’integració de la diversitat cultural, amb especial èmfasi a donar suport a les dones i als infants maltractats
2. Promoure polítiques culturals que facin efectiu el lema ‘Pau amb la Natura i Pau amb les Cultures’, deixant de promoure pràctiques que violentin la Natura i uniformitzin la diversitat de cultures
3. Fer efectiu el Dret a un habitatge digne per a totes les persones, especialment pels joves i la gent gran. Acabar amb la violència immobiliària i financera
4. Promoure el respecte vers la gent gran, fomentant la responsabilitat de les famílies
5. Recuperar la tradició musical autòctona i contrarestar els intents d’alienació de la indústria audiovisual, majoritàriament anglòfona, i d’alguns mitjans de comunicació
6. Promoure biennals i exposicions que vinculin el món de l’art amb el respecte i la cooperació amb la Terra
7. Creació d’una Fundació sobre el Pensament i l’Acció Ecologista a Catalunya
IX. Sobre l’economia
1. Promoure el cooperativisme vinculat a la Terra
2. Potenciar les economies locals per contrarestar la globalització mercantilista
3. Gravar amb impostos ecològics les activitats extractives i els sistemes de producció bruts
X. Sobre les finances
1. Promoure la banca amb criteris ètics i ecològics i especialment el cooperativisme bancari
2. Democratitzar les caixes d’estalvi
3. Fer efectiu sistemes de microcrèdits amb criteris ètics i ecològics
4. Gravar amb impostos ecològics totes les activitats econòmiques destinades al finançament de sistemes de producció bruts
5. Posar traves a que la banca promogui el consumisme global sense ètica i les inversions en tecnologies i sistemes de producció bruts


CAMPANYA ELECTORAL
Carta al president-conseller delegat d’Ercros

Barcelona, 25 d’octubre de 2006

Sr. Antonio Zabalza Martí
President-conseller delegat
ERCROS
Avgda. Diagnal 595, 10ª
08014 Barcelona

Sr.,

M’adreço a Vtè. en nom de l’organització cívico-política Els Verds – Alternativa Verda, per sol•licitar-li tots els informe tècnics que l’empresa disposi o hagi realitzat o encomanat a terceres persones, referents a les conseqüències sobre la salut de les persones que pot tenir tant l’ús de la fosforita uranífera com a matèria primera per a la producció del fosfat bicàlcic, com la introducció de fosfat bicàlcic, fabricat a partir de fosforita uranífera, en els pinsos d’engreix de bestiar.

Per una altra banda, li demano que ens proveeixi de 25 kg de fosforita uranífera (la matèria primera que s’empra a la factoria de Flix, i que procedeix de Bu Craa) i d’un sac de 25 kg de fosfat bicàlcic produït a la planta que Ercros té a Flix.

El motiu no és cap altre que procedir a una avaluació de les possibles conseqüències sobre la salut de les persones de l’ús de la matèria primera i del producte final, Aquesta avaluació seria realitzada per tècnics i científics independents i els resultats de la mateixa els seria lliurada a Vtès.

Resto a la seva disposició per concretar lloc, dia i hora per procedir a la recollida del que li demanem.

No dubto de la seva sensibilitat democràtica i de respecte al dret a la informació ambiental en qüestions que poden afectar la nostra salut, per esperar la seva resposta afirmativa a la nostra petició, el més aviat possible.

Cordialment

Dr. Josep Puig i Boix
Cap de llista per Tarragona d’Els Verds – Alternativa Verda

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG