Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
Stop5G | Save the Tigris | Confinem els cotxes | Cat no te rei | Global Gasdawn-Frackdown | CampanyadelSI | COP21-París | MovJustClim | The Paris Pledge | Multireferèndum | PobresaEnergia | SeedFreedom | End Ecocide in Europe | Salvem Torre Mornau | Aturem el fracking | Rio+20 | Viuredelairedelcel | Desnuclearitzalatevavida | Apagalatele | CatIndependent | Al·legacions | NukesNo | 15M | EnRen | NoATC/MTC | 350 | St.Feliu de Guixols | Aturar el canvi climàtic | Imagina si . . . . | Paris-Dakar |

Campanyes d'EV-AV

PARIS – DAKAR
any 1988: aleshores no hi vàrem estar PAs D'AKord !
BARCELONA - DAKAR
any 2004: avui encara continuem no estant t’hi PAs D'AKord !


Per tercera vegada en la història del Rally Paris - Dakar, enguany aquesta desencertada iniciativa, sorgida al sí d’un sector social, addicte a la crema de combustibles fòssils, vol tornar a fer estada a Barcelona i travessar una bona part de Catalunya.

Perquè les entitats i persones signants d'aquesta declaració, tornem a aixecar a Catalunya la senyera de l'oposició al Rally, abans Paris - Dakar, ara Barcelona – Dakar ?. Oposició que, des de fa temps, han fet i fan diverses organitzacions i personalitats europees compromeses solidàriament amb els països de l'anomenat Tercer Món, les quals varen actuar de bon començament sota la coordinació del col·lectiu PA'DAK i posteriorment de TERRE DES HOMMES.

Ens oposem al Rally (Paris) Barcelona - Dakar perquè:

- Continua essent una provocadora manifestació de prepotència i malbaratament que la civilització industrialista fa en front d’aquells països que no estan plenament integrats en la via de "desenvolupament" industrial. En totes les seves edicions, els equips participants han malbaratat enormes quantitats de diners, cremat més milions de litres de combustibles fòssils líquids, mobilitzat multitud de camions de suport, avions lleugers i helicòpters i les mateixes forces armades de molts països, en els quals juguen un clar paper de forces repressives i de domini absolut sobre les poblacions locals. Tot això és un escarni davant la situació real dels països escollits per a ser una mena de circ contemplat, a distància, pels embadalits telespectadors occidentals.

- Es tracta d'una escandalosa operació de propaganda menada pels nous "missioners" de la societat consumista que contribueix a imposar a les societats africanes els nous mites consumistes de la societat industrialista: les marques de cotxes, de tabacs i begudes, .... Tot això no és més que la forma "post-moderna" de continuar exercint el domini sobre societats de cultures diferents a la industrial. Abans es dominava als africans a cops de fuet (l'esclavisme) i amb l'endoctrinament a base de religions foranes (el colonialisme). Ara es fa amb la Coca Cola, el Camel i el Peugeot, i la dependència econòmica que imposen. Avui ja no seria vendible l'afirmació que l'explotació de l'Àfrica ha de continuar. Si Thierry Sabine, l’iniciador de la Paris-Dakar, ho hagués dit així, l'industrialisme no l'hauria canonitzat. Però els "sacerdots" de l'industrialisme l'han posat als altars perquè ha fet possible que la nostra societat accepti sense qüestionar-se res la continuació de l'espoli dels bens comuns de les societats africanes, a través de guerres per apoderar-se dels recursos naturals i a través de guerres contra la natura i les cultures tradicionals africanes,

- es tracta d'un groller espectacle sobre fons tropical que amaga els veritables problemes que les mil·lenàries cultures africanes tenen plantejats. Per més que els organitzadors s'esforcin en presentar les ‘compensacions’ que s'atorguen als països per on el (Paris) Barcelona-Dakar passa, mai compensaran els perjudicis reals causats a les poblacions locals: milers de km de pistes destrossats i ponts enfonsats, centenars de milers de litres de combustible requisats, tones i tones de ferralla i residus escam-pats arreu, ......

- I tot això, per tancar l’any que Barcelona ha organitzat un Fòrum Universal de les Cultures, dedicat al foment de la Pau, la Solidaritat i la Sostenibilitat. Tot una mostra i un exemple de la (in)coherència i/o cinisme de l’equip de govern de l’Ajuntament de Barcelona,

- I tot això, amb el suport de la multinacional espanyola Telefònica (que també va ser patrocinador destacat del Fòrum Barcelona 2004)

Clamant en el desert !

Per totes aquelles persones que aplaudeixen el Rally (Paris) Barcelona - Dakar, les organitzacions que signen la present declaració els hi proposem un petit motiu de reflexió: que hi dirien i quina cosa pensarien si un bon dia els països africans decidissin fer una Caravana de tribus nòmades que amb camells i altres animals anés des de Tamanrasset -en ple cor del Sahara- fins a Moscou, travessant tot el conti-nent europeu ?.

Per les autoritats i entitats catalanes, especialment la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, així com les empreses "sponsors" de l’etapa barcelonina, les organitzacions sotasignades els hi demanem que deixin de donar suport al Rally (Paris) Barcelona - Dakar i es comprometin a destinar les despeses amb que Catalunya contribueix a l'organització de l'estada a Barcelona del Rally per a la creació i finançament d'un Centre pel Desenvolupament Ecològic i Social de la Tecnologia especialitzat en els problemes que afronten els països de l'anomenat Tercer Món. Per exemple es podria fer possible que les poblacions travessades pel Rally disposessin d'una cosa tan elemental com necessària: subministrament d'aigua potable (en alguns països només el 16 % de la població té accés a aigua potable).

Pels països industrialistes, les organitzacions sotasignades els hi proposem la realització d'una veritable proesa, que no té res a veure amb la suposada proesa d'arribar a Dakar. Es tracta de renunciar al Rally (Paris) Barcelona - Dakar i portar a l'Àfrica un altre tipus de Caravana que deixés pels països que creués una Tecnologia més humana, que fes possible que les cultures africanes podessin superar els mals ocasionats pels segles de domini europeu i podessin recuperar les seves identitats culturals, ja que "proeses" com el Rally (Paris) Barcelona - Dakar contribueixen de forma clara i palesa a fer-les desaparèixer.

A Barcelona, en el transcurs del Solstici d’Estiu de l’any 2004.


Aquesta Declaració resta oberta a rebre l'adhesió d'aquelles entitats i persones de Catalunya que hi vulguin donar suport.

Per a fer-ho cal adreçar-se per escrit a:
COMISSIO BARCELONA (PARIS) - DAKAR: No hi estem PAs D’AKord !
Secretariat Tècnic: Els Verds - Alternativa Verda
Apartat de Correus 10017, 08080 Barcelona, Catalunya
o bé enviant un correu-e a: info@verds-alternativaverda.org BUTLLETA D’ADHESIÓ
(copiar aquest texte, posar-hi les dades i enviar-lo per correu ordinari o correu-e)

En/Na,

en nom propi, o en representació de l’entitat:

Domicili:

de professió / activitat

dona suport a la Declaració BARCELONA (PARIS) - DAKAR: No hi estem PAs D'AKord

i per això signa la present fulla autoritzant als coordinadors de la campanya a fer ús del seu nom (persona/entitat) als mitjans de comunicació i publicacions.


signatura

A ___________, el ___ de_________ del 2004.


ALTERNATIVA VERDA DEMANA LA PROHIBICIÓ DE LA PRIMERA ETAPA DEL RALLY BCN–DAKAR

La primera etapa que preveu un recorregut pel mig de les platges de Castelldefels vulnera la Llei d’accés motoritzat al medi natural

Els Verds – Alternativa Verda han presentat un escrit adreçat al Conseller de Medi Ambient i Habitatge demanant-li que prohibeixi el tram de la 1ª etapa del Rally Barcelona-Dakar per vulneració de la Llei vigent a Catalunya.


Les raons exposades al Conseller són:

- que enguany el govern de la ciutat de Barcelona ha destinat una xifra considerable de diners públics a fer possible que el Rally Paris-Dakar tingui el seu inici a la ciutat de Barcelona, transformant-se així en el Rally Barcelona-Dakar, sense que aquesta activitat figurés en cap dels programes municipals dels partits que formen el govern de la ciutat

- que la Gerent Municipal del Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelona , en data 29 de novembre del 2004, va autoritzar i disposar una despesa de més d’un milió d’Euros (exactament 1.272.000 €) a favor de l’empresa privada R.P.M. Racing S.L. organitzadora del Rally (Paris) Barcelona-Dakar 2004

- que aquest Rally té previst realitzar una etapa en la qual els vehicles motoritzats de dues, quatre i més rodes, faran un considerable recorregut per la platja de Castelldefels

- que l’Ordenança municipal de la ciutat de Barcelona sobre zones naturals i espais verds, en el seu títol VIII referent a Zones naturals i espais verds, Capítol 1 Disposicions generals i defensa i conservació del patrimoni verd públic, diu que han de ser considerats com a tals tots els espais oberts al púbic, tant si estan plantats (parcs i jardins) com si, sense estar plantats, es dediquen principalment al lleure i a l’esbarjo (platges, …)

- que la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, considera com espais naturals els que presenten un o diversos ecosistemes . . . . i els que presenten paisatges naturals de valor estètic

- que aquesta mateixa llei, diu que correspon a les administracions públiques la protecció dels espais naturals

- que la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, diu que és d’aplicació a tots els espais naturals definits per la Llei 12/1985

- que la Llei 9/1995, prohibeix expressament la circulació de vehicles motoritzats camps a través i fora de les pistes o camins delimitats a aquest afecte.

- Entenem que aquesta mena d’activitats, a més de ser altament agressives per a l’entorn natural i humà (soroll, contaminació, emissió de gasos d’efecte hivernacle), són un clar exemple del que no s’hauria de fomentar des de les administracions públiques, ja que aquesta mena de proves, dubtosament esportives, prediquen una visió del món agressiva i insolidària tant pels sistemes naturals com pels culturals, doncs es basen en la crema d’un be cada vegada més preciat i més escàs, el petroli, per a divertiment d’un sector de la població que se la vol mantenir en el més perfecte analfabetisme ecològic.

Els Verds – Alternativa Verda demanen al Conseller de Medi Ambient i Habitatge

- que en aplicació de la Llei vigent a Catalunya es prohibeixi terminantment la circulació per la platja de Castelldefels dels centenars de vehicles motoritzats participants al Rally (París) Barcelona-Dakar

- que en el cas que promulgada la prohibició, els organitzadors del rally no la acatin i realitzin el recorregut per la platja de Castelldefels, se’ls imposi una sanció econòmica d’igual valor (1.272.000 €) al que l’Ajuntament de Barcelona ha pagat a l’empresa privada R.P.M.Racing S.L.

Barcelona, 30 de desembre del 2004

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG