<

 Independència de Catalunya
 Resistències
 Nuclear? No gràcies
 EG i OGM
 Grup de tòxics
 Ecologisme pràctic
 Ecologisme: bases teòriques
 Ecologisme: clàssics
 Ecologisme: emergències planetàries
 Novetats
 Agenda
 e-Biblioteca
 Documentació
 La Revista
 Vincles
 Una sola terra
 Venda Llibres
 Nosaltres
 Cercs


Escriu el teu correu
 
La Terra és viva? | Planet of the humans | Club de Roma | Laudato Si | VolcansGarrotxa | ExpoPinturaSVT | Tribunals | Postgrau Natura i Espirtualitat | Earth Activist Training - EAT | Cercs: 30 anys! | Manifest "Darrera crida" | Recordant Pete Seeger | Arapo | DonesenPeudePau | EcoUniversitat | DoctrinadeXoc | IPCC+Al Gore, Premis Nobel | Madonna: Hey You | Wangari Maathai, Premi Nobel | Homenatge al Prof. Margalef ! | Nosaltres no som Fòrum 2004 | Carta de Jose Bove a l´alcalde Clos |

Novetats

NOSALTRES NO SOM FÒRUM 2004

Volem manifestar públicament de forma ben clara que no participem en l'anomenat "Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004". Les raons les podeu trobar a: Resistència al Fòrum

El Fòrum de les Cultures, és sostenible?

Ara que ja ha començat el Fòrum de les Cultures, els fets ens van confirmant el que ja va dir, l’any 1999, en Pep Puig, en una entrevista a La Vanguardia: ‘en el Fòrum és parlarà d’ecologia, però serà insostenible’.

En aquesta pàgina anireu trobant, al llarg dels dies que dura el Fòrum, exemples que demostren la seva insostenibilitat, a tots els nivells.

1.- Insostenibilitat energètica.

L’exemple més palès d’insostenibilitat es pot trobar en l’energia que alimenta el Fòrum. Qualsevol trama urbana moderna necessita energia per funcionar. El Fòrum no és pas una excepció. I la forma com s’alimenta d’energia demostra que de cap manera és sostenible.

L’energia del Fòrum prové de la central de cicle combinat de 800 MW (dues unitats de 400 MW cadascuna, una propietat d’ENDESA i l’altre de Gas Natural) construïda recentment entre la planta d’incineració de residus i les antigues centrals tèrmiques del Besòs. Aquesta nova central tèrmica crema gas natural (un combustible fòssil no renovable) per produir electricitat amb una eficiència del 58 % i té unes emissions de CO2 de l’ordre de 2.000.000 tn. En funcionament normal aboca al mar una quantitat d’energia equivalent a tot el consum de gas natural de la ciutat de Barcelona. Tot un exemple de desaprofitament o de malbaratament, segons com es vulgui mirar.

Tot i que el Fòrum ha volgut destacar la instal·lació d’una pèrgola solar fotovoltaica, aquesta només generarà una mínima part de l’energia que consumirà el Fòrum. Dotar d’energia solar al Fòrum va ser una proposta que va fer el Dr. Antoni Lloret, l’any 1999 (proposava 3,5 MW en una proposta molt agosarada d’integració de l’energia solar fotovoltaica en un teixit urbà de tipus mediterrani). Finalment els gestors del Fòrum només han sigut capaços d’instal·lar una minsa part del projecte (3.372 m2) que presentaren a la UE (Barcelona 2004 Renovable: més de 10.000 m2) i que aquesta generosament ha finançat, deixant per més endavant la resta avui no instal·lada encara (més de 6.000 m2). I la forma com ho han fet, una gegantina escultura (?) de formigó (un material, per cert, ben poc sostenible) si d’alguna cosa és una mostra, és de no integració en una trama urbana mediterrània, de la mateixa manera que molts dels edificis ‘singulars’ que s’estan construint a Barcelona són una mostra de violació de l’espai urbà mediterrani i de la seva cultura.

En les publicacions del Fòrum s’ha escrit que un exemple de sostenibilitat en són la integració a la trama urbana de la planta depuradora del Besòs i la planta incineradora de residus.

Pel que fa a la depuradora (que s’ha soterrat) és un altre exemple d’insostenibilitat, doncs en comptes d’emprar el fangs per a generar biogas (a través d’un procés de digestió anaeròbia), un combustible biològic i renovable, se’ls sotmet a un procés d’assecat cremant gas natural (un combustible fòssil no renovable). Tot un altre exemple d’insostenibilitat.

Respecte a la incineradora de residus (que incinera residus municipals barrejats - una pràctica insostenible), se’n justifica la seva continuïtat, a despit que el moviment veïnal i ecologista n’havia demanat la seva clausura, a base d’aprofitar el calor residual que durant més de 20 anys s’ha abocat al mar, per alimentar una petita xarxa de calefacció de districte (3,5 km de canonades) per donar climatització a uns pocs edificis del Fòrum, quan amb el calor que la central de cicle combinat aboca al mar es podria dotar d’aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració a tota la ciutat (amb centenars de km de canonades), cosa ben habitual a moltes ciutats europees.

A tot això s’hi por afegir el fet que els responsables del Fòrum mai van fer cap cas a les sàvies recomanacions del projecte ‘CURE - Communities Using Renewable Energy’, un projecte finançat parcialment per la Comissió Europea i promogut per emprenedores empreses i ONG locals d’energies renovables, projecte en el qual va participar tant l’Ajuntament de Barcelona com Barcelona Regional (l’empresa pública encarregada del disseny infraestructural del Fòrum), en el sentit de fer possible que les zones d’habitatges a les rodalies del Fòrum fossin energèticament autosuficients o, si més no, suficients en més d’un 50 %.

El que queda clar, almenys en el camp de l’energia és que els responsables del Fòrum mai han volgut contradir els dogmes de fe que les grans empreses energètiques (elèctriques i gasistes) imposen a la societat, per exercir el domini sobre ella, amb l’assentiment i complicitat dels governs a tots nivells. I no solament això, sinó que han emprat idees i propostes sorgides de la societat civil, per pervertir el seu significat i posar-les al servei dels grans negocis energètics, impedint de facto, amb les actuacions del Fòrum, la democratització dels afers que envolten l’energia (des de la seva generació, fins al seu ús).

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG