<

 Nuclear? No gràcies
 EG i OGM
 Grup de tòxics
 Ecologisme pràctic
 Ecologisme: bases teòriques
 Ecologisme: clàssics
 Ecologisme: emergències planetàries
 Novetats
 Agenda
 e-Biblioteca
 Documentació
 La Revista
 Vincles
 Una sola terra
 Venda Llibres
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
Quí som? | D´on venim ? | Objectius | Cronologia | Imatges | Adreça postal | Logo |

Nosaltres

ALTERNATIVA VERDA
Cronologia

CRONOLOGIA D’ALTERNATIVA VERDA (1983 – 2002)

- la defensa dels ecosistemes de l'Alt Berguedà afectats per la "deposició seca" i la "pluja àcida" degudes a les emanacions de SO2 procedents de la Central Tèrmica de Cercs, mitjançant accions jurídiques (exercici de l'Acció Penal Popular - setembre 1984- per suposat Delicte Ecològic, interposant una querella contra els causants dels danys als ecosistemes, presentant una denúncia davant el Parlament Europeu a través de l'eurodiputat belga François Roe-lants du Vivier -1985-); accions populars (repoblament forestal amb espècies autòctones a la zona afectada - abril 1986-); accions de denúncia (lliurament d'arbres morts al President de la Generalitat i al President de FECSA - abril 1986-, empresa propietària de la central tèrmica; obsequi al President de FECSA - juny 1988- d'una subscripció a una revista tècnica especialitzada en sistemes de descontaminació de centrals tèrmiques; organització, per primera vegada a Catalunya i a l'Estat Espanyol, de la "Setmana Internacional d'Acció contra les Pluges Àcides" –abril 1986-) i accions de divulgació (publicació de dossiers informatius, fulls volants, etc.).

- la defensa de les poblacions afectades pel projectat embassament a la comarca del Mig Segre, a través d'actes públics, suport a manifestacions, divulgació de la problemàtica, recerca d'alternatives, etc. També, a sol·licitud d'Alternativa Verda, el Parlament Europeu va obrir una investigació sobre l'esmentat projecte i va recomanar a l'administració la realització d’un estudi d'impacte ambiental abans d'iniciar el projecte,

- la promoció d'un Nadal Ecològic, mitjançant la denúncia dels atemptats ecològics que, en aquestes festes, es realitzen i l'acció directe oposant-se a l'abatiment d'avets centenaris per a guarniment de places i reclam publicitari (1984). Des d'aleshores i cada any es denuncia el consumisme (d'arbres, de verd i de tota mena d'artefactes) nadalenc,

- la col·laboració activa en la campanya de promoció de l'ús de la bicicleta com mitjà de transport i l'exigència de "carrils bici", promogudes pels col·lectius agrupats entorn del lema La Bici al Carrer (estiu i tardor de 1983),

- la col·laboració en les campanyes per a la promoció de l'Objecció Fiscal, és a dir, per a la pràctica de la desobediència civil en front a les despeses militars,

- l'organització, juntament amb altres col·lectius ecologistes i alternatius catalans, de les Jornades d'Ecologistes i Alternatius Alemanys a Catalunya (1, 2, 3 i 4 de novembre de 1984),

- la realització d'un acte sobre l'Europa dels Pobles amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya (11/9/1984),

- l'exercici de l'Acció Penal Popular per Delicte Ecològic en el cas dels incendis forestals ocorreguts a Catalunya, l'estiu de 1986, presentant diverses querelles i denúncies judicials,

- l'oposició a la instal·lació d'una torre de comunicacions a la serra de Collcerola, al paratge de la Font Groga (gener 1986),

- la denúncia davant del Parlament Europeu de l'incompliment de la Llei d'Espais Naturals en el cas de la Zona Volcànica de la Garrotxa,

- treure a la llum pública l'anomenat "Informe Alonso" sobre la valoració d'un accident nuclear a Ascó. Informe que romania ‘segrestrat’ al Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat i que no s'havia donat a conèixer,

- denúncia de la fabricació i emmagatzement de PCB's (policlorobifenils) a la fàbrica Cros de Flix (novembre 1986),

- oposició al tren radioactiu que transporta el combustible irradiat de la central nuclear de Vandellòs I a centres de retractament francesos (desembre 1986),

- denúncia i oposició al Ral·ly Paris-Dakar (gener 1987) i adhesió a la campanya europea Pa-Dak de suport als països afectats pel Ral·ly. Coordinació de la Campanya PARIS-DAKAR: No hi estem PAs D'AKord a Catalunya (des.1988 - gen.1989), el manifest de la qual va ser recolzat per més d'una vintena d'Organitzacions No Governamentals pel desenvolupament,

- la denúncia que la incineració d'escombraries produeix residus tòxics (metalls pesants, dioxines, etc.) que són continguts majoritàriament en les cendres, les quals s'aboquen sense cap mirament (juny 1987),

- denúncia dels abocadors d'escombraries i promoció de la separació selectiva i del reciclatge (estiu 1987),

- denúncia de la venda d'espècies d'animals protegides (estiu 1987),

- la promoció del paper reciclat a diversos municipis de Catalunya (tardor 1987),

- denúncia del tricloroetà contingut en els correctors tipogràfics i molt utilitzat a les escoles (tardor 1987),

- el "Defensor del Pueblo" reconeix el Dret a la Informació Ambiental de totes les persones físiques i jurídiques (octubre 1987), davant la queixa formulada per Alternativa Verda quan li va ser negat l'accés als partes d'emissions de la Central Tèrmica de Cercs (desembre 1986),

- suport a l'organització de les Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears, des de la seva primera edició, l’any 1987, organitzades pel Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear,

- denúncia i oposició a la política de ports esportius a la costa catalana (febrer 1988),

- l'exercici de l'Acció Popular Penal per Delicte Ecològic en el cas de l'abocador de la Fontsanta i interposició d'una querella contra les tres empreses que gestionen l'abocador (maig 1987). En data d'abril de 1988 el Jutjat de Sant Feliu accepta la querella per delicte ecològic contra les empreses responsables de l'abocador,

- la Sala Tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona fa pública la sentència condemnatoria pel Delicte Ecològic del director de la Central Tèrmica de Cercs i de l'empresa FECSA (febrer 1988),

- participació en el "Seminario sobre Grandes Plantas de Combustión y su Impacto Ambiental" cel.lebrat a les oficines del Parlament Europeu a Madrid i organitzat per la "Federación de Amigos de la Tierra" i el "Bureau Europeen de l'Environement", amb la ponència titulada La central tèrmica de Cercs i el seu impacte: l'experiència d'Alternativa Verda, (abril 1988),

- campanya de denúncia a diferents municipis de Catalunya per l'existència de parallamps radioactius (primavera 1988),

- assoliment de l'aixecament de la comfidencialitat decretada sobre els Informes que el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Indústria i Energia lliura semestralment al Parlament de Catalunya (maig 1988), després que els 4 caps de llista d'Alternativa Verda a les Eleccions Catalanes feren una tancada a la seu del SCAR. Aquesta important victòria A.V. la comparteix joiosament amb el WISE (Servei Mundial d'Informació sobre l'Energia) ja que la delegació a Espanya de l'esmentat Servei també va estar fent pressió per aconseguir l'aixecament de la reserva decretada per Joan Hortalà (més tard secretari general cap d'E.R.C.) quan era Conseller d'Indústria i Energia de la Generalitat,

- la denúncia que les Centrals Nuclears d'Ascó realitzen abocaments radioactius que superen els límits autoritzats per la concessió d'aigües per part de la Dirección General de Obras Hidráulicas - MOPU. Presentada una denúncia davant el Jutjat de Reus el 25/5/1988,

- acte de presencia amb una pancarta (Honorables Parlamentaris: on és el Plutoni militar de Vandellòs ?) davant el Parlament de Catalunya, amb motiu de la 1ª sessió de la legislatura 1988-1992 i lliurament d'un extens memorial de greuges ecològic als 135 parlamentaris que composen la cambra legislativa catalana (16/6/1988),

- la denúncia que els controls de radioactivitat de les aigües del riu Ebre (instal·lats pel SCAR de la Generalitat, per garantir la qualitat radiològica de les aigües del riu Ebre) ha estat sense funcionar des del mes de gener de 1988. Presentada una denúncia davant el Jutjat de Reus el juliol de 1988,

- una representació d'A.V. assisteix al III North American Bioregional Congress - NABC III que es va reunir a la North Vancouver Outdoor School, a la riba del riu Cheakamus (Bioregió de l'Ish River) del 21 al 26 d'agost de 1988. Allí, a més de tenir ocasió de participar en els debats del Congrés, A.V. va poder presentar Catalunya, la seva història social i natural i la visió que la nostra organització té en front de les agressions industrialistes sobre la nostra terra, i la posició d'A.V. davant les formes d'organització dels Verds a Europa, al costat de les presentacions realitzades per les diferents representacions de les Bio-regions de la "Turtle Island" (l'Illa de la Tortuga, segons la mitologia de les cultures nadiues de nortamèrica).

- una delegació de cinc persones d'A.V. viatja a la R.F.A. del 13 al 19 de setembre de 1988, visitant Bonn (reunions de treball amb membres de l'executiva dels Die Grünen, amb parlamentaris Verds del Bundestag i amb assessors dels Parlamentaris), Bremen (reunió de treball amb l'AGOF), Munic (reunions de treball amb consellers Verds del municipi, parlamentaris Verds del Land i membres de l'executiva dels Die Grünen de Baviera), i Frankfurt (visita a l'Oko Bank - banc ecològic - i a la cooperativa de paper reciclat Blatterwald),

- producció del primer vídeo de la Videoteca Verda. El seu títol és L'enverinament de l'atmosfera: un perill evitable. Ha estat possible la seva producció mercés a un Ajut de la Fundació Serveis de Cultura Popular (des.1988 - gen.1989). Aquest vídeo va participar a Videoalternativas 1990 (exposició de vídeos relacionats amb la problemàtica ecològica i ambiental, organitzat per la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, València, 1 al 5 d'octubre de 1990),

- publicació del primer llibre de la Biblioteca Verda. El seu títol és El Delicte de la Central Tèrmica de Cercs. Aquesta publicació ha fruit de sengles Ajuts de la Fundació Jaume Bofill i de la Fundació Roca i Galés (23 abril 1989),

- organització juntament amb DEPANA de la presentació a Catalunya de l'Informe Brundtland - El Nostre Futur Comú, redactat per la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament - CMMAD (30 de maig de 1989). Amb motiu d'aquest esdeveniment es va presentar la versió catalana del vídeo El Nostre Futur Comú i es va publicar la traducció catalana de la Recapitulació de la CMMAD titulada D'Una Terra a Un Món,

- presentació pública de l'Informe sobre la Contaminació Radioactiva del Llit del Riu Ebre elaborat per encàrrec d'AV al Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear. En ell es dóna a conèixer que al llit del riu Ebre s'hi troben productes de fissió (Cesi-134 i Cesi-137) i productes d'activació (Cobalt-58 i Co-balt-60), isòtops artificials procedents de l'indústria nuclear (juny 1989),

- denuncia pública que el riu Ebre està contaminat radioactivament des del seu pas per la C.N. de Sta. Maria de Garoña (Burgos) i sol·licitud que sigui declarat riu contaminat radioactivament (setembre 1989),

- organització de la Diada Internacional de Solidaritat amb els Pobles Amerindis amb la realització de POW-WOW's o Festivals Indis Tradicionals a la Plaça del Rei (Barcelona), la Platja de les Barques (L'Escala) i al Passeig Manresa (Sabadell), conjuntament amb altres entitats catalanes (octubre 1989), fent públic el Comunicat num. 12 del Cercle Tradicional d'Ancians i Joves Indis (octubre 1990), donant publicitat a les Resolucions del "Sagrado Consejo de Nacionalidades Indígenas" (octubre 1991), publicant les resolucions de la Conferència de Pobles Indígenes i Tribals dels Boscos Tropicals, a L'Alternatiu (tardor 1992),

- participació en el debat Fora nuclears del Països Catalans, organitzat per l'assembles d'estudiants independentistes d'universitat (Universitat Autònoma de Barcelona, novembre 1989),

- redacció del document de treball titulat Pla de Residus. Proposta d'intervenció i d'actuació polítiques des d'una perspectiva ecologista (març 1990),

- participació activa en el naixement de la Comissió Catalana del Dia de la Terra - 1990 i organització a Barcelona de la presentació de la campanya catalana del Dia de la Terra - 1990, amb una conferència del Dr. Ramon Folch (Auditori Centre Cultural Plaça de Sant Jaume, Fundació Caixa de Barcelona, 18 abril 1990),

- participació a les Primeres Jornades Ecològiques al Col·legi Públic Abad Oliva (Manlleu, Osona), organitzades pel Grup de Defensa del Ter (abril 1990),

- participació a la taula rodona sobre Desenvolupament Econòmic i Qualitat de Vida, en el marc de les jornades sobre Consciència Ecològica i partits Polítics, organitzades per Unió Democràtica de Catalunya (Hotel Princesa Sofia, Barcelona, juny 1990),

- participació en el debat Natura, ús o abús, a la Festa Avant, organitzada pel Partit dels Comunistes de Catalunya (Palau dels Esports, Barcelona, juny 1990),

- una representació d'AV participa del 19 al 26 d'agost de 1990 en el IV North American Bioregional Congress - NABC IV al llac Cobbosseecontee (Bioregió del Golf de Maine), on s'acorda per consens impulsar el projecte anomenat "La Reunió" al llarg de l'any 1992, un projecte per la Pau, la Terra i la Vida,

- signatura del manifest Prevenir i Reciclar, conjuntament amb una trentena de grups ecologistes i d'estudi i defensa de la natura de Catalunya, lliurat al Parlament de Catalunya i al Consell Executiu de la Generalitat com alternativa al Pla de Residus Industrials (setembre 1990),

- el "Tribunal Supremo" resol els recursos interposats per les parts en el cas de la Central Tèrmica de Cercs i augmenta la condemna del director i de FECSA (novembre 1990),

- Alternativa Verda és convidada a participar en el "Consejo de Visiones: Guardianes de la Tierra" (Centre Cerimonial Ñañhu, Temoaya, Estat de Mexic, 17-24 març 1991), on es reuniren el "Sagrado Consejo de Nacionalidades Indígenas", el Consell Bioregional de grups ecologistes i el Consell de Familias de l'Arc Iris.

- la Comissió de Defensa dels Animals d'Alternativa Verda es dirigeix a nombrosos Ajuntaments de Catalunya sol·licitant-los-hi es declarin antitaurins (estiu 1991),

- la Comissió de Defensa Ecològica d'Alternativa Verda denuncia l'empresa Nissan Motor Iberica S.A. per la seva campanya de promoció dels vehicles 4x4 que incita a la vulneració de la normativa reguladora de la circulació motoritzada per a la protecció del medi natural (octubre 1991),

- Alternativa Verda es dirigeix als responsables de l'empresa lletera ATO, davant de la campanya que realitza fomentant la plantació d'arbres, felicitant-la en primer lloc i després sol·licitant-los-hi que deixin de comercialitzar llet i productes làctics amb envoltoris de plàstic i altres materials difícilment recuperables i/o reciclables (gener 1992). Davant la manca de resposta i tornant a realitzar ATO la mateixa campanya publicitària, a l'hivern 1992-1993, AV es torna a adreçar a l'empresa exigint la retirada de tots els envoltoris no recuperables ni reciclables i demanant l'ús d'envoltoris reutilitzables,

- una delegació d'Alternativa Verda participa en la Primera Cimera Verda Planetària (Rio de Janeiro, 29-30 de maig de 1999) essent, per primera vegada, reconeguda com una delegació oficial d'un país sense estat-nació,

- membres d'Alternativa Verda participen a la Cimera de la Terra o Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament i al Fòrum Global'92 (Rio de Janeiro, 1-15 de juny de 1992), prenent part activa en el Fòrum Internacional d'ONG i actuant com negociadors en el Tractat sobre Energia,

- Alternativa Verda es dirigeix als màxims responsables de la Corporació Catalana de Radio i Televisió i de TV3 sol·licitant la reposició de la sèrie de dibuixos animats "Capità planeta i els planetaris" (tardor 1992),

- Alternativa Verda es convidada a ser membre associat de la xarxa internacional "Earthaction", fundada a la Cimera de la Terra, i ho accepta (tardor 1992),

- Alternativa Verda, publica i difon a Catalunya els Tractats del Fòrum Internacional d’ONG, acordats a la Cimera de la Terra (1992-1994)

- Alternativa Verda s'adhereix a la campanya mundial "Plutonium Free Future" (hivern 1992-1993),

- Alternativa Verda difon a Catalunya les Alertes d’Acció de la xarxa "Earthaction", sobre "Protegir la capa d’ozó", “Mantenir la Pau: Bòsnia, Moçambic, Somalia, Sudan”, “Escriure a Bill Clinton per què ccol·labori al reforçament de les NNUU per al manteniment de la pau, la protecció del medi ambient, el foment del desenvolupament sostenible i els drets humans” (1993),

- Alternativa Verda es dirigeix s'adhereix a la campanya "Don't Thinker! campaign: Stop the Western Nuclear Lobby Going East", i escriu al Director del "European Bank for Reconstruction and Development" sol·licitant-li que no doni un préstec per a finir les obres de la planta nuclear de Mochovce, Slovakia (estiu 1993),

- Alternativa Verda s'afegeix a la campanya promoguda per "Anti-Atom International" i dòna suport a la Crida per a la Reforma de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmiva, adreçada als governs dels estats membres de l'OIEA (tardor 1993),

- Alternativa Verda fa públic el seu refús a l'autopista Pau-Saragossa i al projecte de túnel de Somport, adherint-se a les peticions del col·lectiu "Alternatives Pyrénéennes a l'axe européen E.7" (tardor 1993),

- Alternativa Verda dona suport a la lluita dels pobles indígenes de Saskatchewan, Canadà que demanen respecte pels seus drets a la terra, moratòria a la mineria d'urani i avaluacions ambientals i de salut independents (tardor 1993),

- Alternativa Verda respon a la crida de solidaritat feta per l'organització ukraïnesa "MAMA 86", trametent la seva adhesió al manifest de protesta davant la resolució del Parlament d'Ukraïna d'acabar la moratòria nuclear a aquell país (tardor 1993),

- Alternativa Verda tramet a tots els directors dels mitjans de comunicació de Catalunya la primera Alerta de Premsa de la xarxa "Earth Action", sobre "proteger la diversidad de la vida sobre la Tierra" (tardor 1993),

- Alternativa Verda promou a Barcelona la 2a Diada Internacional d'Acció ple Clima, dirigint-se a l'Ajuntament de Barcelona, demanant que no s'autoritzi l'ús de lluminàries nadalenques als carrers de la ciutat. A més realitza una acció simbòlica de desconnectar un tram de lluminàries del carrer Ferran de la ciutat de Barcelona (Nadal 1993),

- Alternativa Verda difon a Catalunya les Alertes d’Acció de la xarxa "Earthaction", sobre "Protegir ‘Clayoquot Sound’ – un dels darrers boscos humits temperats del Canadà", “Obriu el GEF a la participació de la societat”, “Acabar amb l’amenaça nuclear”, “Població i consum”, “Canvi climàtic i biodiversitat”, “Protegir les terres indígenes al Brasil”, “ Ajudar a posar les armes nuclears fora de la llei, donar suport al projecte de tribunal mundial”, “Un tribunal per jutjar els crims contra la humanitat”, “Protegir la terra que ens alimenta” (1993),

- Alternativa Verda tramet a tots els directors de mitjans de comunicació de Catalunya la segona Alerta de Premsa de la xarxa "Earthaction", sobre "Podemos proteger la fertilidad de la Tierra?" (hivern 1993-1994),

- Alternativa Verda es dirigeix al President dels Estats Units de Mèxic, sol·licitant la retirada de l'exèrcit de l'estat de Chiapas (gener 1994),

- Alternativa Verda s'adhereix a la resolució internacional donat suport a l'objectiu d'un món lliure de plutoni (gener 1994),

- Alternativa Verda es dirigeix al governador de l'estat brasileny de Rondônia sol·licitant la creació de "reservas extrativistas" com demanen les organitzacions de "seringueiros", d'acord amb els estudis realitzats pel "Instituto de Pesquisa em defensa da Identidade Amazônica - INDIA" (febrer 1994),

- Alternativa Verda difon a Catalunya les Alertes d’Acció de la xarxa "Earthaction", sobre "Acabar amb el comerç de residus tòxics", “Població”, “Defensar al poble Ogoni de Nigèria”, “Desertificació: un perill per a la fertilitat del sòl”, “Protegir la terra que ens alimenta”, “Rescatar les reformes a Rússia”, “Cambiar al Banc Mundial”, “Conferència Mundial sobre població i desenvolupament”, “Conveni sobre desertificació” (1994),

- Alternativa Verda tramet a tots els directors de mitjans de comunicació de Catalunya l’Alerta de Premsa de la xarxa "Earthaction", sobre "Cambiar el Banco Mundial" (estiu 1994),

- Alternativa Verda difon a Catalunya les Alertes d’Acció de la xarxa "Earthaction", sobre “Estabilitzar el clima”, “Enviar un missatge a la Cimera Social”, “Protegir la diversitat de la vida”, “No més Ruandes: reforma de les NNUU per evitar els genocidis”, “Protegir la fertilitat de la Terra”, “Atenció mèdica per a les dones (Conferència de Beijing”, “El Tractat de no proliferació i de desarmamant nuclear”, “Ruanda i Burundi”, “Escalfament de la Terra: no podem perdre temps”, “Actuar ara per salvar Nigèria” (1995),

- Alternativa Verda tramet a tots els directors de mitjans de comunicació de Catalunya l’Alerta de Premsa de la xarxa "Earthaction", sobre "Políticas para evitar los cambios climáticos" (març-1995),

- Alternativa Verda difon a Catalunya les Alertes d’Acció de la xarxa "Earthaction", sobre “Canvi climàtic”, “Aturar la contaminació dels mars”, “Selves tropicals de Brasil: la nova amenaça”, “Salvem les nostres ciutats (Conferència Hàbitat)”, “Població: és l’horta que els governs honorin els seus compromisos”, “Genocidi a Burundi: la neutralitat no és cap opció”, “Embargament del petroli nigerià”, “Salvem Gabón: la darrera selva tropical d’Àfrica”, “Enterra el tractat de residus tòxics”, “Desfer-se de les bombes: eliminar les armes nuclears”, “Canvi climàtic” (1996),

- Alternativa Verda difon a Catalunya les Alertes d’Acció de la xarxa "Earthaction", sobre “Població”, “Senat dels EUA: ratificar el conveni sobre armes químiques”, “Salvar els boscos Yamdena (Indonesia)”, “II Cimera de la Terra: Rio+5”, “Justícia per Alenxandr Nikitin”, “Tribunal penal internacional”, “Conta enrera per al canvi climàtic” (1997),

- Alternativa Verda difon a Catalunya les Alertes d’Acció de la xarxa "Earthaction", sobre “ Crida per a la seguretat mundial: reforma de les NNUU”, “Un tribunal per a jutjar als responsables dels pitjors crims contra la humanitat”, “Conveni per a combatre la desertització”, “Protegir el sòl, protegir el futur: Àfrica del Sud”, “Salvar la reserva forestal A Imataca (Venezuela)”, “Sent Vtè. el calor? – Sí, el clima està canviant!”, “Per una organització de les NNUU capaç d’impedir els assassinats en massa”, “Donem suport a un Codi de Conducta Internacional per a posar fi a les vendes d’armament” (1998),

- Alternativa Verda difon a Catalunya el primer esborrany de referència de la Carta de la Terra i publica el seu text complet a la revista Dia de la Terra (núm.2, setembre 1998),

- Alternativa Verda difon a Catalunya les Alertes d’Acció de la xarxa "Earthaction", sobre “Acabar amb el mercat d’armes”, “La Terra crema: 1998, l’any més calorós del mil·leni”, “Salvem els boscos del món de ser arrasats per l’OMC” (1999),

- Alternativa Verda difon a Catalunya el segon esborrany de referència de la Carta de la Terra i publica el seu text complet a la revista Dia de la Terra (núm.4, setembre 1999),

- Alternativa Verda participa en la creació de la Comissió Gestora del Comitè Català per a la Carta de la Terra, juntament amb l’Associació per a les NNUU a Espanya, la Càtedra UNESCO a la UPC: Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris Globals i el Centre UNESCO de Catalunya (tardor 1999)

- Alternativa Verda difon a Catalunya les Alertes d’Acció de la xarxa "Earthaction", sobre “Canvis climàtics: Leonardo diCaprio encapçala una campanya a favor de les energies netes”, “Crida per la seguretat mundial” (2000)

- Alternativa Verda participa en l’acte de presentació pública de la Comissió Gestora del Comitè Català per a la Carta de la Terra, en motiu del Dia Mundial del Medi Ambient a les Dressanes de Barcelona i on es dona a conèixer la versió catalana del document final de la Carta de la Terra (5 de juny 2000)

- Alternativa Verda tramet a tots els directors de mitjans de comunicació de Catalunya l’Alerta de Premsa de la xarxa "Earthaction", sobre "Crida per a la reforma de les NNUU" (agost 2000),

- Alternativa Verda difon a Catalunya el text definitiu de la Carta de la Terra i publica el seu text complet a la revista Dia de la Terra (núm.6, setembre 2000),

- Alternativa Verda, juntament amb les entitats que formen la Comissió Gestora, participa en l’acte públic de fundació del Comitè Català per a la Carta de la Terra, Auditori del Centre Cultural de la Caixa de Catalunya, La Pedrera. En l’esmentat acte, obert a les entitats i associacions que treballen a Catalunya, hi prenen part representants d’una cinquantena d’associacions (30 d’octubre 2000),

- Alternativa Verda es posiciona novament contra el projecte de túnel de Bracons (desembre 2000)

- Alternativa Verda participa en la 2ª Convenció de Ciutadans pel Canvi i en la seva intervenció critica la posició de de les forces polítiques parlamentàries en el tema del desenvolupament de l’energia eòlica a Catalunya (26 maig 2001)

- Alternativa Verda difon a Catalunya les Alertes d’Acció de la xarxa "Earthaction", sobre “Tornar el poder a la dona per a protegir la Terra”, “El món necessita una vacuna contra el Sida” (2001)

- Alternativa Verda participa en la Festa de la Integració, organitzada pel Col·lectiu Athanor a la sala d’actes d’Antar, i presenta la Carta de la Terra (14 desembre 2000)

- Alternativa Verda denuncia el fet que l’Ajuntament de Barcelona hagi atorgat a la multinacional Price Waterhouse Coopers un contracte (28.000.000 ptes.) per exercir de secretaria tècnica del procés de l’Agenda 21 Local de Barcelona. El més paradoxal és el fet que aquesta multinacional surt citada en l’obra ‘Proceso a la globalización’ d’Edward Goldsmith i Jerry Mander. (10 juliol 2001)

- Alternativa Verda es dirigeix a l’alcalde de Barcelona i al president de Gas Natural i els demana que facin retirar el cartell ‘soc ecològic’ dels autobusos de TMB que funcionen amb gas natural comprimit (juliol 2002)

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG