Principal | A21L |

  Afeg. apartats
 Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres

Estem editan: Perquè EV-AV?
Afegir text:
Imatge: Max. 400x400 pixels.a 72 DPI - gif o jpg


Subtítulo Per què EV-AV? Editar Eliminar
Título PRESENTACIÓ
Per què Els Verds - Alternativa Verda?

Editar Eliminar
Subtítulo I.- Antecedents Editar Eliminar
Párrafo Els Verds-Alternativa Verda és un partit ecologista i catalanista sorgit de l'herència cívica, ideològica i política del Moviment Ecologista Català i d'Alternativa Verda (Moviment Ecologista de Catalunya), fundada l'any 1983 a la Bisbal d'Empordà, que recull l'experiència cívica i popular del moviment de Nacionalistes d'Esquerres de l'any 1979 i que vol aglutinar els col·lectius i grups ecologistes desencisats de la partitocràcia dominant i de la manca de llibertat d'expressió en els mitjans de comunicació públics i privats.

Editar Eliminar
Subtítulo II.- Motivacions actuals Editar Eliminar
Párrafo La necessitat d'aquest partit es produeix davant l'escalada de manipulació que pateixen les idees ecopacifistes a Catalunya, segrestades pels partits d'esquerres i de dretes. La marca "Verds" s'ha convertit en un element de mercantilisme polític i de pirateria política. En el nou mil·lenni l'ecologisme català ha de reivindicar de forma contundent la seva autonomia pel que fa a les forces polítiques tradicionals, hereves del passat desenvolupista, encara que maldin per incorporar el llenguatge ‘sostenibilista’. La cultura ecològica que volem ajudar a potenciar no es pot impulsar des d'aquesta alienació i manipulació sistemàtiques.

Sense atorgar-nos la representativitat de l'ecologisme volem contribuir a desenvolupar a Catalunya tots els aspectes culturals, tecnològics, empresarials i artístics que comporta aquesta nova concepció del món.

L'enorme desencís de l'electorat es va traduint en elevats percentatges d'abstenció a totes les eleccions.

Els partits polítics es troben bloquejats per les seves dependències dels poders econòmics i institucionals i no han evolucionat en el sentit de les noves preocupacions socials. Ni la guerra de Kosovo, ni l'escàndol de les dioxines, ni la inseguretat de les centrals nuclears, ni l'impacte dels aliments transgènics, per exemple, són objecte dels debats electorals. I així, se silencien els grans reptes que afecten la nostra vida quotidiana i la seguretat ecològica de les futures generacions. Fins quan haurem d'aguantar aquesta situació d'indefensió?

D'altra banda, sense necessitat d'haver de coalitzar-se amb cap partit polític tradicional, quan ens començarem a plantejar seriosament la necessitat de llistes obertes que facin l'elecció democràtica més personalitzada i coherent?

Editar Eliminar
Subtítulo III.- Estratègia de futur Editar Eliminar
Párrafo La presència d'Els Verds-Alternativa Verda, en les eleccions Municipals i al Parlament català té com objectiu una estratègia de futur basada en:
a) Recuperar l'autonomia de l'ecologisme català, manipulat durant la darrera dècada per persones alienes al moviment i per oportunistes.
b) Vertebrar els grups, col·lectius i associacions cíviques marginats per la partitocràcia dominant i que volen contribuir a construir una Catalunya ecològicament equilibrada, progressista i europeista, una Catalunya sostenible tant a nivell ecològic i econòmic, com a nivell social i cultural.
c) Potenciar alternatives ecologistes en el terreny de la creativitat artística, l'urbanisme, l'arquitectura i les ciències de la terra.
d) Contribuir a la creació d'una xarxa d'ecoempreses i fons ètics que siguin solidaris amb els plantejaments ecologistes.
e) Presentar propostes crítiques alternatives a qualsevol proposta que es faci des de la partitocràcia dominant.

Editar Eliminar
Subtítulo IV.- Característiques del partit Els Verds-Alternativa Verda Editar Eliminar
Párrafo El nou partit ecopacifista català vol esdevenir un moviment ecologista integrat per professionals de la comunicació, del món artístic i cultural, del món del treball i de la tècnica, del medi ambient i de les ciències de la terra, i d'altres disciplines vinculades a una gestió sostenible del territori. Es tracta, doncs, de fer un partit amb capacitat per donar respostes tècniques i científiques als problemes ambientals i per plantejar solucions al model de desenvolupament productivista defensat per tots els partits de l'actual arc parlamentari.

Editar Eliminar
Subtítulo V.- El dilema actual Editar Eliminar
Párrafo El dilema actual no és ser de dretes o ser d’esquerres, el dilema actual és acceptar que la Terra té límits ecològics i actuar en conseqüència.

“The world will no longer be divided by the ideologies of 'left' and 'right,' but by those who accept ecological limits and those who don't."
Wolfgang Sachs, Wuppertal Institute

Editar Eliminar
Párrafo Ja ho va deixar molt ben escrit Leopold Kohr, l’any 1952, però no va veure la llum fins l’any 1957 quan es va publicar per primera vegada la seva obra The Breakdown of Nations (Routledge & Keagan Paul, Londres), en la qual es va inspirar E.F. Schumacher per escriure Small is Beautiful”.

“De la mateixa manera que els físics del nostre temps han intentat elaborar un única teoria integrada, que permeti explicar no solament alguns sinó tots els fenòmens de l’univers físic, així mateix jo he intentat, des d’un pla diferent, desenvolupar una teoria única a través de la qual no solament alguns sinó tots els fenòmens de l’univers social es poden reduir a un comú denominador. El resultat és una nova i unificada filosofia política centrada en la teoria del tamany. Aquesta teoria suggereix que sembla haver-hi solament una unica causa darrera de totes les formes de miseria social: lo gran. I si l’unic problema és lo gran, la unica solució ha d’estar en reduir les coses i els organismes que han sobrepassat els seus límits naturals. El problema no és creixer, sinó parar de creixer. La resposta a aquest problema no és la unió sinó la divisió de lo massa gran en unitats més petites".

Font: Kohr, Leopold (1978), The Breakdown of Nations, E.P.Dutton, New York

Editar Eliminar
Subtítulo A21L Editar Eliminar
Párrafo


Editar Eliminar


 
 
Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG