Principal | TFT-CV | Virus N1H1 | Guia tòxics |

  Afeg. nous apartats
 Prin. tit. esq. AVONG
 Prin. tit. dreta EVAV
 Prin. tit. inferior
 Independència de Catalunya
 Resistències
 Nuclear? No gràcies
 EG i OGM
 Grup de tòxics
 Ecologisme pràctic
 Ecologisme: bases teòriques
 Ecologisme: clàssics
 Ecologisme: emergències planetàries
 Novetats
 Agenda
 e-Biblioteca
 Documentació
 La Revista
 Vincles
 Una sola terra
 Venda Llibres
 Nosaltres
 Cercs
Estem editan: Virus N1H1
Afegir text:
Imatge: Max. 400x400 pixels.a 72 DPI - gif o jpg


Subtítulo Grup de tòxics Editar Eliminar
Título EL VIRUS DE LA GRIP NOVA: el que cal saber Editar Eliminar
Párrafo TERESA FORCADES, doctora en Salut Pública, fa una reflexió sobre la història de la GRIP A, aportant dades científiques, i enumerant les irregularitats relacionades amb el tema.

El video Campanas por la gripe A i diverses entrevistes i debats.

Editar Eliminar
Párrafo El negoci de la por: Gabilondo és fa ressó de les denúncies. Video a la Cuatro (7 de gener del 2010) Editar Eliminar


 
 
Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG